Gör Hallinden på nytt till Sotenäsbornas järnvägsstation, skriver debattören.
Gör Hallinden på nytt till Sotenäsbornas järnvägsstation, skriver debattören. Bild: Karl af Geijerstam

Bygg attraktiva bostadsområden vid Lysekilsbanan

Rusta upp banan och bygg nödvändiga mötesspår och spika ett startdatum för regelbunden snabb tågtrafik mellan Lysekil och Göteborg.

ANNONS

Arbetspendlingen till Göteborg ökar stadigt och därmed också bilköerna och priserna på bostäder i en allt större omkrets.

Det är inte svårt att måla upp ett framtidsscenario där människor bor allt längre bort och pendlar in till Göteborg för att arbeta. Men det kräver en utbyggd järnvägstrafik eftersom även bussarna kommer att få svårt att ta sig fram bland det ökande antalet bilar, inte minst självkörande sådana.

En av Sveriges vackrast belägna städer är Lysekil belägen på ett av Bohusläns karaktäristiska näs, Stångenäset. Att både själva Lysekil men även hela näset med Brastad, Brodalen med flera små samhällen kan bli attraktiva bostadsorter för människor som arbetar i Göteborg är mycket troligt. Men det kräver förstås snabb och bekväm kollektivtrafik, sådan som endast järnvägen kan erbjuda.

ANNONS

Med tanke på det och på klimatkrisen är den pågående avrustningen av Lysekilsbanan mycket, mycket märklig.

För mig framstår det som fullkomligt självklart att Lysekilsbanan istället måste rustas upp och det för högsta möjliga hastighet. Paradoxalt nog går det att köra tågen över Trollhättan och ner genom älvdalen betydligt snabbare än på Bohusbanan som redan i dag är hårt belastad.

Trafikverket, Västtrafik, Lysekils, Munkedals och Uddevalla kommuner borde därför sätta sig ner och samplanera en satsning på Lysekilsexpressen. Rusta upp banan och bygg nödvändiga mötesspår och spika ett startdatum för regelbunden snabb tågtrafik mellan Lysekil och Göteborg.

Planera och bygg attraktiva bostadsområden bland annat omkring ett par, tre stationer på Stångenäset och gör Hallinden på nytt till Sotenäsbornas järnvägsstation.

Redan i dag är motorvägen genom Bohuslän hårt belastad och betydligt värre kommer det att bli. Att bo vackert, natur- och havsnära men ändå kunna sätta sig på ett bekvämt och snabbt tåg till och från intressanta jobb i Göteborg blir under sådana omständigheter mycket attraktivt.

Ulf G Eriksson

ANNONS