Arkivfoto
Arkivfoto

Byt elstöd till företag mot stoppade priser

Dock verkar denna återbetalning slå väldigt orättvist, menar skribenten.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

55 miljarder av de pengar som vi betalat i överpriser på vår el, och som finns samlade hos Svenska Kraftnät ska ges tillbaka i form av elstöd till hushåll, företag och organisationer, det har Svenska Kraftnät och regeringen kommit överens om. Dock verkar denna återbetalning slå väldigt orättvist, somliga som på olika sätt kunnat hålla nere priset per förbrukad kilowattimme det gångna året kan i princip få hela sin elhandelskostnad för perioden utraderad. Framför allt gäller detta de större företagen.

Energimarknadsinspektionen har gett grönt ljus för utbetalning av stödet till hushållen men stoppat utbetalningarna till företagen i väntan på en rättvisare modell. Det tycker jag var klokt.

ANNONS

För egen del skulle jag vilja lägga till ytterligare en parameter i villkoren för att få stödet: Ett krav om att de företag som får sina elhandelskostnader starkt reducerade för den aktuella ettårsperioden lovar att avstå från prisökningar det närmaste året.

Ett sådant prisstopp skulle få en avgörande effekt på vår svenska inflation, och det skulle sannolikt påverka vår omvärld med sjunkande världsmarknadspriser.

Det allra sämsta tycker jag skulle vara ifall företag som får stor kompensation fortsätter höja priserna med automatik bara för att de vet att kunderna kommer att betala, och sedan delar ut stödpengarna till aktieägarna.

Gustaf Andersson

Uddevalla

ANNONS