Vi riskerar nu utökade begränsningar kring skogsbruket och en ny strandskyddslag som inte förenklar byggande nära vatten ens i glesbygden och som blockerar stora kustområden.

ANNONS