Kraven för att få häva strandskyddet är så pass omfattande att det inte kommer att vara möjligt att genomföra i praktiken, skriver företrädare för Moderaterna.

ANNONS