Centerpartiet har tagit ansvar för VA-processen

Vi har inte bara initialt varit med och lett VA-planarbetet utan Centerpartiet har även deltagit i Sotenäs Vattens styrelsearbete, menar debattörer.