Att ta bort strandskyddet är en katastrof för den biologiska mångfalden, menar Inge Löfgren, Naturskyddsföreningen Lysekil-Munkedal.
Att ta bort strandskyddet är en katastrof för den biologiska mångfalden, menar Inge Löfgren, Naturskyddsföreningen Lysekil-Munkedal. Bild: Lasse Edwartz

Centerpartiet inte trovärdigt i miljöfrågor

Centerpartiet säger att det står för en grön omställning. Klimatkrisen ska motarbetas kraftfullt. Skydd av värdefull natur och hotade arter är en central uppgift. Tätorter skall bevara rekreationsområden. Men vad säger partiet i verkligheten?

ANNONS

Svar

till Annie Lööf (C) och Fredrik Christensson (C) 15 februari

Mer bensin och diesel. Centerpartiet har sagt ja till Preems planerade utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil. Det skulle blivit Sveriges största utsläppskälla någonsin av koldioxid i Sverige. Nu har Preem själva dragit tillbaka planerna på grund av klimatskäl. Centerpartiets logik är svår att förstå. Samtidigt som partiet föreslår mer förnybara bränslen, koldioxidlagring, minusutsläpp med mera, så kan man tillåta ännu mer fossilt.

Strandskyddet ska bort. Centerpartiet har föreslagit i en statlig utredning till regeringen att en stor del av skyddet för stränderna ska tas bort. Om det genomförs blir resultatet den största försämringen för skyddad natur i modern tid. Upp mot 10 procent av Sveriges mest artrika landyta berörs. För den biologiska mångfalden är det en katastrof.

ANNONS

Skog ska avverkas utan hänsyn. Centerpartiet vill inte att skogsavverkning ska föregås av inventering av nyckelbiotoper. I stället vill Centerpartiet att den svenska skogen fortsatt bör brukas enligt principen frihet under ansvar. Höga naturvärden ska således bedömas av skogsägaren själv. Det är förstås en omöjlig uppgift. Inkomst ställs då mot att skydda växt- och djurarter.

Ovanstående tre sakområden är av väsentlig betydelse för naturvården. Här visar Centerpartiet sin kluvna inställning. Det går förstås inte att hävda sin gröna inriktning om partiet samtidigt driver storskalig negativ förändring. Centerpartiet bör tänka om för att bli trovärdig i miljöfrågor.

Inge Löfgren

Naturskyddsföreningen Lysekil-Munkedal