Självmord innebär katastrofer i förlorade liv och livslång sorg för närstående, skriver debattören.
Självmord innebär katastrofer i förlorade liv och livslång sorg för närstående, skriver debattören.

Centerpartiet vill fördubbla stödet till ideella föreningar

Självmord innebär katastrofer i förlorade liv och livslång sorg för närstående, skriver debattören.

ANNONS
|

Centerpartiet vill öka stödet till det ideella arbetet. Vi tenderar till att underskatta de ideella krafterna i samhället och dess påverkan, inte minst socialt. Utanförskap, utslagning eller marginalisering innebär att en individ eller grupp befinner sig utanför och känner sig vara utestängd från en gemenskap, exempelvis ett hem, arbetsliv, kulturliv eller samhällsliv.

Den insats som samhället gör idag räcker bevisligen inte till. En effekt på detta är självmord som kan ses som en psykologisk olycka där en person under en tid upplever sig inte orka leva när problemen ser olösliga och outhärdliga ut. Det är hemska siffror. Varje år tar nära 1 500 människor sina liv i Sverige. Mer än tre varje dag.

ANNONS

Självmord innebär katastrofer i förlorade liv och livslång sorg för närstående, men också enorma samhällskostnader. Därför är självmord också ett stort samhälls- och folkhälsoproblem.

Redan idag görs mycket inom området men det räcker inte. Vi har börjat med att samverka mellan myndigheter, närhälsan, socialnämnder, BUP med flera men vi når inte hela vägen fram.

Suicidprevention (den gemensamma verksamhet som syftar till att förhindra självmord. Insatserna kan utföras av lokala medborgarorganisationer, psykologer/kuratorer med flera för att minska förekomsten av självmord.) går bland annat ut på att upptäcka varningssignaler hos en person och se till att den får hjälp innan det är för sent. Vi måste vara extra uppmärksam när en person nyligen genomgått en eller flera kritiska livshändelser. Så som:

• Förlust av en relation. Det kan vara en närstående, eller status, arbete och pengar.

• En större besvikelse. Såsom mobbning, kränkning, misslyckad examen eller utebliven befordran

• Sjukdomar. Som depression, psykoser, allvarliga kroppsliga sjukdomar eller missbruk

Det är av vikt att vi försöker fånga dessa signaler tidigt innan vi förlorar kontakten. Det är inte heller en självklarhet att socialnämnder eller sjukvården fångar upp dessa signaler i tid. Utanförskapet behöver inte alltid leda till självmord utan kan leda till andra skadliga beteenden som inte bara drabbar hen utan även närstående och ibland även tredje man.

ANNONS

Vi tror det finns ytterligare resurser i samhället som kan spela en större roll än dom redan gör idag. Nämligen det ideella föreningslivet. Kulturen och föreningslivet så som samhällsföreningarna, fritidsföreningarna, idrottsföreningar mm.

Dessa organisationer står för otaliga aktiviteter året runt till nästan alla åldrar och olika inriktningar och skänker meningsfullt innehåll till många personer i vårt samhälle. Vi vill göra ett försök att utveckla detta vidare genom att tillföra resurser och fördubbla det kommunala stödet till dessa verksamheter.

Kan vi skapa fler aktiviteter till fler, förbättra informationen om dessa verksamheter, eller skapa mer innehåll till de nuvarande för att öka rekryteringen av nya medlemmar eller ledare så ska vi ta den chansen.

Pär

ANNONS