Coronans och påskens tid måste även vara förlåtelsens tid

Alla är vi stressade och kommer att göra misstag när våra verksamheter är mer belastade än vanligt

ANNONS

Coronaviruset har ställt till ett helsicke för hela världen. Direkt har det en påtaglig inverkan på oss som lever i den västerländska, ekonomiskt, teknologiskt, demokratiskt, kommunikativt avancerade världen. Till denna värld räknar jag även de asiatiska länder som Japan, Kina, Sydkorea mm. som även de kommit lika långt denna civilisationsutveckling. Då många andra länder lever i en ständig tillvara av fattigdom och ostoppbara epidemier, blir den direkta påverkan inte mycket annorlunda än när andra ”farsoter” drar fram med jämna mellanrum och tunnar ut familjer och mänskliga lokala populationer. Den indirekta påverkan, inte minst ekonomiskt, kanske dock blir mycket värre, då dessa länder helt eller delvis lever i en ekonomisk beroendeställning av oss i västvärlden.

ANNONS

I dessa stressiga Coronadagar ökar också kraven på oss alla. Som ofta sägs i media och av experter av olika slag så är det i nuläget i stort sett omöjligt att se när Coronaepidemin tar slut, och hur det i slutändan har påverkat våra liv på jorden. I stress är det känt att risken för misstag och feltolkningar ökar. Just nu behöver vi kloka beslut på många sätt och vis. Men samtidigt kommer förmodligen både jag och du, på grund av Coronaepidemin, stressas till flertalet misstag och feltolkningar som vi normalt inte skulle gjort. Konsekvenserna av detta kommer säkert då och då skapa negativa konsekvenser som skapar både tårar och tandagnissel hos många, inte minst hos oss själva som inte riktigt känner igen oss hur vi beter oss.

Nu är vi alla i behov av förlåtelse. Då jag inte alls är religiös, och inte tror på någon religion eller sekt alls, handlar det i mitt ”o-religiösa” fall, om att det är klokt av oss alla, religiösa som ickereligiösa, att förlåta varandra och inte minst oss själva för alla de misstag vi begår och kommer begå, enbart på grund av Coronaviruset. Samtidigt som vi de kommande månaderna, och kanske längre än det, kommer ”kämpa häcken av oss” för att hålla ihop vår tillvaro med rätt beslut, finns risken att vi emellanåt, på grund av stress, kan göra precis tvärtom och fatta felaktiga beslut som försvårar för oss och vår omgivning.

ANNONS

Förlåtelse är i all fall ett klokt beslut vi kan ta för oss själva.

Pål Magnusson

Uddevalla