Då vill Martin ta bort de små lekplatserna i Uddevalla

L såg då och ser fortfarande att dessa lekplatser gör stor nytta för folkhälsan en också för integrationen och motverka psykisk ohälsa, menar debattören.