Dags att facket tar ett större ansvar

Klubbordförande för IF Metall på Preemraff är djupt besviken på den senaste tidens fokus i media som gjort att raffinaderiet i Lysekil fått kraftig kritik. Han menar i sin debattartikel ”Sluta attackera vår arbetsplats” att kritiken varit osaklig, okunnig och lögnaktig.

ANNONS
 Debatten kring Preemraff fortsätter. Åsikterna går isär huruvida satsningen är till gagn eller inte för klimatet och Lysekils framtid.
Debatten kring Preemraff fortsätter. Åsikterna går isär huruvida satsningen är till gagn eller inte för klimatet och Lysekils framtid. Bild: Lasse Edwartz

Ordförande påstår att utbyggnaden är ett miljöprojekt men dock utan att han kan redovisa vad som bekräftar påståendet. Dock har Preem i sin tillståndsansökan till Miljödomstolen klart redovisat vad som planeras.

Av tillståndsansökan framgår att raffinaderiet skall ta in ännu mer ännu mer råolja för raffinering. Nuvarande kapacitet på 11,4 miljoner ton kommer att öka till 13,9 miljoner ton per år. Således en ökning med 22 %. Råoljan kommer då den används att släppa ut ca 35 miljoner ton koldioxid. Det motsvarar över 60 % av Sveriges totala utsläpp.

Nu skall även den starkt förorenade och mycket giftiga återstodsoljan som blir kvar efter raffineringsprocessen processas. Närmare 20 % av råoljan blir till avfall (benämnt återstodsolja av domstolen, kallas även tjockolja eller restolja) som nu måste renas för att kunna användas. Huvuddelen av Preemraffs utbyggnad på minst 15 miljarder är till för att behandla denna återstodsolja.

ANNONS

Konsekvenserna av utbyggnaden blir omfattande. Utsläpp och olägenheter kommer i flera avseenden att dubblas. Utsläppen av koldioxid kommer att öka från dagens 1,7 miljoner ton till 3,4 miljoner ton per år. Det innebär att Preemraff Lysekil blir Sveriges största utsläppskälla någonsin. Detta sker i en tid där alla måste göra det yttersta för att sluta använda fossila bränslen.

Utsläppen av svavel kommer att öka kraftigt från 400 till 800 ton per år. Det vill säga i nivå med tiden då försurningen var som värst i Sverige. Preemraffs svavelutsläpp påverkar en stor del av Bohuslän och Dalsland. Då inte minst Kärnsjön som är vattentäkt för både Lysekil och Munkedal.

Miljödomstolen har accepterat alla utsläppsökningar som Preem yrkat på. Raffinaderiet får således släppa ut avsevärt mer koldioxid, svavel, kväveoxider, kolväten, kvicksilver, sot, stoft mm. Allt som Preemraff Lysekil släpper ut till luften tillhör gruppen ”mest i Sverige”.

Överskottsgas får facklas utan några krav på varken att omhändertas eller att det sker någon rening. Detta strider mot miljölagstiftningen där hushållning med energi och att det skall ske en rening vid förbränning är grundläggande krav. Preem facklar gas som motsvarar 10 000 – 20 000 m3 olja per år.

Några krav på att utnyttja den enorma mängden spillvärme som uppstår ställs inte heller av domstolen. I klubbordförandens artikel ges sken av att mer fjärrvärme kan levereras. Men så är inte fallet. Då raffinaderiet är full utbyggt kan spillvärmen värma bostäder till mer än tre miljoner människor. Det är ofattbara energimängder som oljeprocesserna kräver. Men det mesta kommer dock att kylas bort i havet.

ANNONS

Fortsatt användning av gammal teknik som användning av bensin och diesel kommer att försvåra omställningen till ett hållbart samhälle med ny teknik. Ny teknik är energisnål, kostnadseffektiv och mer miljövänlig. Exempelvis kan en elbil köras för två-tre kronor milen medan en fossildriven bil kan kosta 20 kr per mil. Från en elbil kommer det inte heller några hälsofarliga avgaser. Ur hälsosynpunkt bör samhället inte fortsätta hantera starkt cancerframkallande ämnen som bensin och diesel.

Genom att byta till elbil kan avsevärda belopp sparas in både för samhället och den enskilda personen. För en familj som använder en elbil ca 5 mil per dag så kan den billigare eldriften ge besparing på över 25 000 kr per år (5 mil x 365 dygn x 15 kr/mil). Ju mer en elbil används desto större blir den ekonomiska vinsten.

Det skulle vara bättre för Preem att istället satsa utbyggnadens 15 miljarder i en ny batterifabrik. Det är nämligen stor brist på batterier till elbilar. En batterifabrik i den här storleken sysselsätter mer än 3000 personer. Det kan jämföras med Preemraffs planerade utbyggnad där endast 100-200 skall anställas

Det går inte längre att blunda för vad som händer på planeten. Med ett allt akutare klimathot så måste alla bidra. När det gäller koldioxid och alla ämnen som släpps ut så får dessa inte längre öka utan skall istället elimineras ned till noll.

ANNONS

Preemraff är redan klassad som Sveriges miljöfarligaste verksamhet. Då raffinaderiet nu vill bygga ut kraftigt så blir det givetvis en stor diskussion. En utbyggnad för än mer fossila bränslen under 30-40 år framåt får givetvis en betydande negativ effekt. Preems planer ligger verkligen inte i tiden.

Nästan alla förstår att klimatförändringarna kan bli katastrofala. På bara 50 år har det skett dramatiska förändringar. Att då som klubbordförande hänvisa till jobb och tillväxt är en egoistisk syn. Dom få arbetsplatserna på Preemraff skall ställas mot alla de olägenheter och kostnader som andra människor drabbas av. Jobb och tillväxt skapas inte med gammal teknik som har uppenbara nackdelar och skall fasas ut.

Om Preems raffinaderi i Lysekil får bygga ut såsom dom vill så kommer det att bli näst intill omöjligt att genomföra Sveriges klimatmål. En fortsatt användning av ännu mer olja är det vi nu behöver allra minst.

Inge Löfgren

Ordförande i Lysekil-Munkedals Naturskyddsförening