Dags att göra Sotenäs fritt från fossila bränslen

Centerpartiet vill att Sotenäs kommun sätter upp ett tidsatt mål när kommunens verksamhet skall vara fossilfri

ANNONS

Växthuseffekten har efter 2014-2015 ensidigt slagit ut andra miljöproblem på den politiska agendan. Människans förbränning av fossila bränslen har på kort tid ökat koncentrationen av koldioxid i atmosfären till nivåer högre än vad atmosfären innehållit på flera miljoner år.

För att nå det internationellt erkända målet om att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader, enligt Parisavtalet, bör inte koldioxidhalten i atmosfären överstiga 350 ppm. I dag är koldioxiden i atmosfären ca 410 ppm och före industrialiseringen 290 ppm som är det naturliga värdet för en långsiktigt hållbar planet.

Alla förstår säkert att detta inte är långsiktigt hållbart och den samlade bedömningen är att vi närmar oss ett läge där växthuseffekten inte går att stoppa oavsett vilka åtgärder som sätts in.

ANNONS

Vad kan då en kommun som Sotenäs göra åt detta, ja något borde vi göra inte minst för att kunna se våra barn och barnbarn i ögonen.

Att styra mot mål för att för att begränsa kommunens användning av fossila bränslen är ett av de lättaste sätten att synliggöra att vi minskar vår del av utsläpp av växthusgaser och koldioxid till atmosfären. Vi vet hur mycket bensin, diesel, eldningsolja och så vidare som vi köper och vi vet att när vi använder fossila bränslen till fordon, industri och energi så bildas vid förbränning koldioxid.

Centerpartiet vill att Sotenäs kommun sätter upp ett tidsatt mål när kommunens verksamhet skall vara fossilfri och föreslår att kommunen utifrån 2018 års förbrukning av fossila bränslen tar fram nyckeltal för att styra verksamheten mot en årlig minskning av kommunens utsläpp av koldioxid. Nyckeltal bör handla om antal liter som köps in och en procentuell årsvis minskning av förbrukning liter av fossila bränslen.

Genom att styra kommunens processer och verksamheter mot mål för att stimulera arbetet att effektivisera transporter, använda bilar som drivs av el eller förnybara bränslen, byta ut oljepannor mot värmepumpar och så vidare. så går det på ett påtagligt sätt att visa att kommunens tar ansvar och minskar sina utsläpp av koldioxid.

ANNONS

Det pågår och planeras redan i dag för att reducera kommunens användning av fossila bränslen men Centerpartiet önskar en tydligare målstyrning och en högre ambitionsnivå i arbetet att göra Sotenäs kommunala verksamhet fossilfri.

Olle Börjesson, Stig-Arne Helmersson, Britt Lindgren, Gunnar Selstam, Kristina Grahl, Kerstin Johansson.

Styrelsen för Centerpartiet i Sotenäs