Dags att möta digitaliseringens nya arbetsmarknad

2,5 miljoner jobb riskerar att försvinna. Låt det sjunka in.

ANNONS

Digitaliseringen är på sätt och vis vår tids Spinning Jenny. För ett av de resultat som effektivisering genom digitalisering medför kommer i form av nedskärningar av jobb. Detta är en nu pågående och ökande utveckling som arbetsmarknaden till viss del kanske blundat för och till viss del inte helt förstått. Omställningsfondens vd Lars Hallberg menar att 2,5 miljoner jobb riskerar försvinna de kommande 20 åren med digitalisering som drivkraft. Låt det sjunka in.

När nu teknikutveckling och digitalisering gör att allt fler storbolag och organisationer optimerar och effektiviserar, genom exempelvis AI och digitala kedjor, så måste vi krasst inse att dessa aktörer inte längre är att räkna med som framtida jobbskapare. Kanske inte heller troligt att de kommer behålla nuvarande jobbnivå om de ska vara hållbart konkurrenskraftiga eller ekonomiskt försvarbara. Därför blir det allt viktigare att vi redan nu strategiskt verkar för det område där vi ser en god utvecklingspotential för just nya jobb: det är i våra startups och scale-ups. Vi måste få ett mycket tydligare fokus på och en förståelse för att framtidens jobb skapas genom att nya bolag växer fram ur entreprenörskap och innovation. Om vi inte kommer till denna insikt i tid så riskerar vi att komma för sent med de strategier och omställningar som krävs för att säkra vår framtida lokala arbetsmarknad.

ANNONS

För det är just i mötet mellan entreprenörskap och innovation som de nya företag formas som både skapar lösningar på utmaningar inom exempelvis energi, miljö och integration samtidigt som de skapar nya, friska jobb. Vinnarna av en hållbar arbetsmarknad kommer vara de platser i landet som vågar satsa på en kultur där företagande genom innovation och entreprenörskap står i centrum och där den lokala politiken samtidigt vågar bereda möjligheterna för denna utveckling.

En rapport som belyser detta är Svenskt Näringslivs "Från startup till scale-up – Villkoren för framtidens storföretag”. Rapporten från 2018 visar att det är just i små och medelstora bolag som de nya jobben skapas. Detta faktum kommer att bli avgörande för landets mindre kommuner och städer eftersom digitaliseringen samtidigt erbjuder helt nya möjligheter för nystartade bolag att skala upp på den ort de startat i, samtidigt som de kan expandera både nationellt och globalt. Digitala startups och scale-ups inom områden som exempelvis IT, konsulting, tjänster, spel, film och musik blir våra framtida lokala jobbskapare. Vilken stad eller plats som helst i landet som erbjuder en ledande och konkurrenskraftig digital infrastruktur och en öppen innovativ och entreprenöriell kultur kan bli hemvisten för framtidens tillväxtbolag. Eller för att uttrycka det i klarspråk: jobben.

ANNONS

De senaste årens högkonjunktur har inneburit bättre förutsättningar för landets unga bolag. Men många av dessa nystartade bolag behöver nu se kraftiga reformer och bättre förutsättningar för att kunna växa snabbare, anställa fler och bättre konkurrera på en global marknad. Många politiker solar sig gärna i rubrikglansen av svenska internationella bolagsframgångar. Samtidigt tycks få politiker lyssna till de konkreta behov som entreprenörerna flaggar för. Redan lyckade bolag som Spotify har exempelvis tydligt lyft behovet av optionsregler som står sig i den internationella konkurrensen (det nya regelverk för personaloptioner som började gälla 2018 är alldeles för tamt). Höga skatter på exempelvis arbete utgör ytterligare hinder för många bolag som står redo att anställa och växa på en lokal såväl som internationell marknad. Sedan har vi kringliggande regelverk som ständigt måste förenklas. Skolan bär också ett stort och viktigt ansvar för att ytterligare lyfta in entreprenörskap och innovation i undervisningen. Detta för att tidigt lära elever att se nya möjligheter, stimulera företagande och bygga en kultur av värdeskapande. Kodning, entreprenörskap och innovation som skolämnen är rimligtvis lika viktiga för vår framtida arbetsmarknad som matematik, musik och språk.

Det är nu dags att växla politikens fokus till att bättre möta framtidens arbetsmarknad. En arbetsmarknad som skapas lokalt genom de bolag som växer fram ur en kultur av entreprenörskap och innovation.

ANNONS

Jonas Sandwall (KD)

Gruppledare, Uddevalla