Dags att utjämna skillnaderna i cancervård för alla

Gynekologisk cancer är allvarligt underforskat och ojämlikheten i tillgången till avancerad vård och kliniska studier är ett alarmerande tecken, menar debattören.