Dags för Uddevallapartiet att bekänna färg om landsbygden

Lars Olsson skriver om den besvärliga situationen längs riksväg 172 genom Lane. Sedan dåvarande Vägverket för många år sedan beslöt att dra in vägbelysningen har bygdens folk tagit saken i egna händer och samlar varje år in pengar som genom bygdegårdsföreningen ser till att vägbelysningen fungerar.

ANNONS

Svar till Lars Olsson (UP)

LÄS MER:Ljusa upp olycksdrabbade 172:an för invånare och bilister i Lane

Precis som Lars Olsson skriver vore det förödande ur trafiksäkerhetssynpunkt on vägbelysningen släcks ner. Jag tycker för min del att det är självklart att Uddevalla kommun ska ge ett bidrag till att belysningen ska kunna vara kvar. De som bor i Lane upplever, med all rätt, att det är djupt orättvist att de själva måste bekosta vägbelysningen vid en starkt trafikerad statlig väg. Och när nu Trafikverket sviker bör kommunen träda in. Det handlar om liv och hälsa för inte minst barn och ungdom.

Lars Olsson beskriver på ett bra sätt den mycket farliga trafiksituationen. Bygdegårdsföreningen har tidigare vänt sig till kommunen med önskan om bidrag. Då frågan var uppe senast så svek dessvärre Lars Olssons parti, Uddevallapartiet, Lane och Lane-Ryr genom att rösta nej i samhällsbyggnadsnämnden och därmed avslogs ansökan den gången. Det var tyvärr bara Centerpartiet och SD som den gången var positiva och ställde upp för landsbygden. Jag ställde den gången frågan om det inte var läge för UP att byta namn till UTP – Uddevalla Tätortsparti.

ANNONS

Nu finns återigen en ansökan hos kommunen. Och det är dags för UP (och övriga partier) att återigen bekänna färg. Centerpartiet kommer att fortsätta arbeta för att föreningen ska få ett årligt driftsbidrag för att kunna hålla ljuset lysande genom Lane.

Elving Andersson

Centerpartiet

LÄS MER:Oklart var UP står i frågan om vägbelysning i Lane