Dags se över ägandeskapet och utveckling av Dalslands sjukhus

Osäkerheten för sjukhusets framtid höjs nu när regionen för andra gången på kort tid klantat till ny upphandling, menar debattörer.

ANNONS
|

Sverigedemokraterna anser att Dalslands sjukhus är för viktigt för att förtjäna den behandling den fått slutet av denna mandatperiod. Det är mycket viktigt att det får vara kvar och utvecklas i vår del av regionen.

Osäkerheten för sjukhusets framtid höjs nu när regionen för andra gången på kort tid klantat till ny upphandling av verksamhetsutövare där. Vi ser självklart att sjukhuset har stor utvecklingspotential, det är inte frågan ”om” sjukvård ska decentraliseras och komma närmare invånare. Det är en fråga om ”hur” och ”när”. All utvecklingsnödvändighet pekar åt de senare frågetecknen.

Vi ser inte det som en säker framtid att NU-sjukvården ska ta över driften, det var faktiskt NU-sjukvården som avlövade Bäckefors, Lysekil och Strömstad en gång i tiden till en annan privat utövare, praktikertjänst. NU-sjukvården står med egna utmaningar, personalbrist som behöver lösas och det sista vi vill se är att Bäckefors, Lysekil och Strömstad blir budgetregulatorer för NU-sjukvården.

ANNONS

En helt ny förvaltning är en god idé, den kan ta över befintlig verksamhet och utveckla den som den förtjänas. Hälsostaden Ängelholm är ett exempel på vad man kan göra med kvarvarande fastigheter i Bäckefors. Det är ett projekt som bedrivs tillsammans mellan kommun, primärvård och specialistvård i Region Skåne. Startar vi nästa mandatperiod så kan vi anamma mycket av deras idéer. Men grunden för oss är att regionen kanske inte allena är den bästa utövaren av vården. Speciellt inte när vården i Bäckefors blivit så negligerad.

Det finns också en stor möjlighet för de dalsländska kommunerna förvärva fastigheten tillsammans, precis som Strömstad gjorde med sitt lokala sjukhus. Det ökar rådigheten och det ökar också möjligheterna för privata aktörer att etablerar sig där. Idag ligger lokalhyran på samma priser som i Göteborgs innerstad. Det kanske inte är så konstigt att upphandlingarna misslyckas.

Utöver öppenvården i sjukhuset kan kommunerna kunna driva gemensam korttidsvård i stället för att driva den var för sig. Det skulle skapa utrymme i våra egna kommuner för att tillskapa fler äldreboendeplatser snabbt till den växande äldrebefolkningen. Samtidigt som personalen också kan vara övriga sjukhuset behjälplig med sin expertis. Vi ser även att man tillsammans med Dalslands folkhögskola kan utveckla en högklassig vårdutbildning både för kompetenshöjande och ny utbildning av framtidens vårdpersonal.

ANNONS

Ju mer verksamhet som finns på sjukhuset desto lättare blir det att bedriva all typ av vård. Det är upp till politikerna i våra gemensamma parlament att inse att regionen som ensam utövare inte är en trygg vårdnadshavande hand.

Heikki Klaavuniemi-Odelsheim, regionråd

Christoffer Wallin, kandidat Färgelanda och region

Ove Kaye, kandidat Åmål och region

Anders Bengtsson, kandidat Dals-Ed

Bitte Sandström, kandidat Bengtsfors

Ulf Rexefjord, kandidat Mellerud

ANNONS