EKERÖ 20200526
Ett villaområde med villor på Ekerö.
Foto: Fredrik Sandberg / TT kod 10080
Fler ska kunna flytta och ha råd med att betala på huslånen, tycker debattören. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Därför är det dags att lätta på amorteringskraven

Regeringens bostadspolitik påverkar oss alla. Men missnöjet med politiken är stort – färre än 1 procent av svenskarna tycker att regeringen har en mycket bra bostadspolitik, och bara en av fyra ger den ens godkänt betyg enligt en ny Sifoundersökning. Nu måste Västra Götalands riksdagsledamöter hjälpa regeringen att lösa de största problemen på bostadsmarknaden, skriver Marcus Svanberg, vd för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

ANNONS

De senaste tjugo åren har villapriserna i Sverige trefaldigats och bostadsrättspriserna femfaldigats. Nio av tio svenskar bor nu i en kommun med bostadsbrist. Andelen unga vuxna som bor kvar hemma ökar kraftigt. Flyttskatten och höga månadskostnader för nybyggda lägenheter hindrar äldre med utflugna barn från att flytta till något mindre. Samtidigt har inte barnfamiljer råd med kontantinsatsen för att flytta till något större.

Marcus Svanberg
Marcus Svanberg Bild: Anders Wiklund/TT

De samlade effekterna av bolånetak, flyttskatt, skuldkvotstak, det nyligen återinförda amorteringskravet och en havererad hyresrättsmarknad gör bostadskrisen akut. Under pandemin hade det varit ett utmärkt tillfälle att ta ett helhetsgrepp kring bostadspolitiken. Det är väldigt synd att regeringen och bostadsminister Märta Stenevi (MP) inte tog den chansen.

ANNONS

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har i flera rapporter presenterat förslag på hur den svenska bostadspolitiken skulle kunna reformeras. Jag vill därför uppmana Västra Götalands riksdagsledamöter att aktivt driva fyra frågor för att skapa en mer rättvis och fungerande bostadsmarknad:

1. Sänk flyttskatten kraftigt. Med en kraftigt sänkt eller till och med avskaffad flyttskatt kommer rörligheten på bostadsmarknaden att öka betydligt och frigöra många bostäder. Åtgärden kan finansieras genom ett minskat ränteavdrag som dessutom då skulle ha en avkylande effekt på bostadspriserna.

2. Avskaffa det skärpta amorteringskravet för gott. Det skärpta amorteringskravet som nyligen återinfördes har slagit hårt mot unga och barnfamiljer, grupper som behöver kunna ta ett bolån för att komma in på bostadsmarknaden.

3. Sänk trösklarna för unga. Inför ett skattegynnat bosparsystem för unga och ge möjlighet till statligt garanterade startlån vid ett bostadsköp.

4. Underlätta för andrahandsuthyrning. Genom att underlätta för andrahandsuthyrning så kan det befintliga bostadsbeståndet nyttjas mer effektivt.

Bostadskrisen leder till trångboddhet, ökad ensamhet och psykisk ohälsa samt missade arbets- och utbildningstillfällen. Nu krävs långsiktiga politiska lösningar och Västra Götalands riksdagsledamöter behöver hjälpa regeringen att ta krafttag för att lösa bostadskrisen. Det är mindre än ett år kvar till nästa val, så tiden för Stenevi och regeringen är knapp.

ANNONS

Marcus Svanberg

vd, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

ANNONS