Numera är etanolen inte ens billigare än bensin, vilket gör att många förare väljer det senare i stället, påpekar Sven Jaeger.
Numera är etanolen inte ens billigare än bensin, vilket gör att många förare väljer det senare i stället, påpekar Sven Jaeger. Bild: Bertil Ericson / TT

Därför är det ingen vits att tanka med etanol

2007 köpte jag en ny Ford Focus Flex. Med extra stöd från staten med 10 000 kronor och min tro att denna möjlighet att använda etanol som drivmedel, gjorde jag detta köp. Det är inte billigare att använda etanol och vid vissa fel på bilen kan orsaken vara byte av drivmedel.

ANNONS

Detta har gjort att jag bara använder bensin som drivmedel och jag är inte ensam om att tänka så. Etanolförsäljningen har inte blivit den framgång som miljöpolitiker hade tänkt sig. Trots detta går Miljöpartiet ut med ett bidrag med cirka 5 000 kronor att bygga om bensinbilar till bensin/etanolbilar. Moroten måste vara att priset på etanol sänks (sänkt skatt) så att det blir lönsamt att köra med etanol!

Det är även konstigt att staten (MP) subventionerar köp av vissa miljöbilar. Många har utnyttjat detta bidrag att köpa miljöbilar för en lägre kostnad och sedan sälja dem med vinst i exempelvis Norge.

ANNONS

Det finns ett annat beslut kring bidrag för vissa bilmodeller – Volvos suv XC60, en tyngre bil på två ton, ger staten miljösubvention, trots att modellen vid bensinförbrukning förbrukar cirka en liter per mil och att utsläppet av koldioxid är högre än den tidigare miljöbilsgränsen. Nu har man höjt gränsen för utsläpp av koldioxid för att dessa bilar ska vara miljöbilar. Är det en anpassning till denna modell och en påverkan från Volvo på vår regering att höja gränsen för att vara miljöbil?

• Sänk priset på etanol!

• Gör det lättare och billigare att använda etanol- och elbilar!

Sven Jaeger

fortfarande Fordägare