Örekilsgården har fungerat som fritidsgård för ungdomarna i Munkedals kommun under några år. Nu är det oklart om verksamheten kommer att drivas vidare.
Örekilsgården har fungerat som fritidsgård för ungdomarna i Munkedals kommun under några år. Nu är det oklart om verksamheten kommer att drivas vidare.

Därför är det rätt att riva fritidsgården

Kommunen utvecklar ”Utvecklingscentrum Munkedal ”

ANNONS

Svar till Göran Nyberg 21 mars 2019

LÄS MER:Kommunen lägger krokben för Dingleskolan

Kommunfullmäktige i Munkedal antog 2017 en ” Vision och möjligheter med fastigheten Dingle 2:56 ” utarbetades till:”Utvecklingscentrum Munkedal skall genom att vara ett regionalt nav för kunskapsöverföring ock landsbygdsutveckling bidra till att individer och verksamheter utvecklas till att möta samhällets behov” Med detta fokus har ett strategiskt arbete gjorts för att skapa ett utvecklingscentrum som möter framtidens utmaningar!

LÄS MER:Tyvärr hade vi rätt om Dingle

Munkedals kommun fick möjlighet att förvärva Dingle kunskapens Hus var mycket trångbodda och förslag fanns på nybyggnation. Vid samma tid blev Munkedals kommun anvisade närmare hundra ensamkommande barn som vi hade ansvar att ordna boende för. Genom att köpa naturbruksgymnasiet från regionen såg vi i den dåvarande majoriteten inte bara möjligheten att möta dessa utmaningar utan också ett tillfälle att utveckla området vidare både för intern och extern verksamhet. Friskolan Dinglegymnasiet varken ville eller kunde köpa fastigheten och Göteborgs stift var endast intresserad av att förvärva delar av skogsbeståndet alltså inga byggnader och dessutom ville regionen sälja till kommunen. Vid samma tid togs det strategiska beslutet att när externa hyreskontrakt går ut där det bedrivs kommunal verksamhet skall kommunen gå över till egna lokaler. Efter köpet har flera kommunala verksamheter metodiskt och genomtänkt flyttats till Dingle.

ANNONS

LÄS MER:Inte bara positivt i Munkedal

Vad gäller friskolan samt andra hyresgäster finns det givetvis en önskan om att möta deras lokalbehov samt att se till helheten för Utvecklingscentrum. Friskolans behov inför hösten 2019 är lösta vilket vi ser som mycket positivt. Vid försäljningen av hästanläggningen fördes en diskussion med friskolan som inte vid det tillfället hade något intresse av att köpa den.

LÄS MER:Vill ändra inriktning på utvecklingscentrum

Kommunen har arrenderat ut lantbruket med djurproduktion som skapat möjligheter i Friskolans anda att kunna använda externa praktikplatser för deras utbildning

LÄS MER:Ungdomar kräver att fritidsgård får vara kvar

Gällande arbetsmarknadsenhetens (AME ) flytt till Utvecklingscentrum är den strategiskt rätt och skapar bättre möjlighet att samverka med Kunskapens hus och även ger möjlighet till praktiska övningar på ett helt annat sätt än vad som nu kunnat ges. Genom att flytta AME frigörs dessutom lokaler för fritidsgården vilket är av största vikt då de nuvarande lokalerna ska rivas. Fritidsgårdens verksamhet är otroligt värdefull för både de ungdomar som besöker den men också för Munkedals kommun som helhet! Att riva fritidsgårdens nuvarande lokaler är helt nödvändigt för centrumutvecklingen i Munkedal. På platsen planeras närmare hundra lägenheter och lokaler för både offentlig och privat verksamhet vilket är en unik möjlighet att skapa förutsättningar för inflyttning och arbetsplatser som gynnar utveckling av hela kommunen.

LÄS MER:Miljonsatsning blir ödesfråga för fritidsgård

Liza Kettil (S)

ANNONS

Carina Thorstensson (C)

Hans-Joachim Isenheim (MP)

LÄS MER:Skolcentrum byggs ut - fritidsgården räddas