Central placering av stadshuset leder till fler folk i Uddevalla centrum.
Central placering av stadshuset leder till fler folk i Uddevalla centrum.

Därför är ett stadshus i Uddevalla centrum så viktigt

En flytt av Stads­huset styr också stadens konsumtion

ANNONS

Svar till H. Börjesson 18 december

LÄS MER:Det finns inget stort behov av ett stadshus i centrum

En flytt av Uddevallas stadshus till centrum skulle också flytta den konsumtion som de närmare 500 arbetstillfällena innebär i form av restauranger, caféer, butiker med mera. Börjeson konstaterar ju också i sitt inlägg att dessa 500 arbetstillfällen redan har konsumtion, men inte i centrum!

Därtill kommer den konsumtion från de personer som besöker stadshuset i form av olika sammanträden, möten samt utbildningar.

Detta skulle skapa en ökad efterfrågan på såväl varor som tjänster hos de näringsidkare som har sin verksamhet i centrum, eller planerar att etablera sig i centrum, och därigenom starkt bidra till att centrum utvecklas till det offentliga vardagsrummet.

ANNONS

Och ett stadshus i centrum blir lättillgängligt för Uddevallaborna och att politikerna kommer närmare folket.

Avslutningsvis kan vi lugna Börjesson med att vi får regelbundet in synpunkter och idéer från många olika personer utanför Vårat Gäng. Så också i detta ämne, flytt av stadshuset.

Vårat Gäng

Gamla uddevallabor med olika yrkesbakgrund och med bred erfarenhet av andra destinationer. Nils Carlsson, Per-Olof Eek, Ingela Hellberg, Kent Passbo, Håkan Kragnert, Tommy Reinhardt med flera