A woman collects drinking water from a well outside her home in Faigi village, near Ilorin, Nigeria, Sunday, April 23, 2006. Nigeria said last Friday it made a final wire transfer to pay off its Paris Club debt, becoming the first country in Africa to clear its books of loans by that group of Western creditors. (AP Photo/George Osodi)
En kvinna häller upp vatten från en källa i närheten av hennes hem i Faigi, nära Ilorin i Nigeria. Det råder brist på borrade brunnar och rent vatten i många länder. Bild: GEORGE OSODI

Därför är rent vatten och sanitet för alla en rättighet

Det sjätte målet i Agenda 2030 handlar om att alla ska ha tillgång till rent vatten för att både dricka och tvätta sig i.

ANNONS

Tillgång till rent vatten och sanitet skulle drastiskt reducera sjukdom och död i länder som inte har tillgång till, eller råd med rent vatten att dricka, tvätta sig, tvätta kläder och så vidare. Dessutom så höjer tillgång till rent vatten levnadsstandarden betydligt.

Om man inte dricker tillräckligt med vatten kan det leda till att man blir förvirrad och även förlorar medvetandet, men att konsumera orent vatten kan enkelt leda till sjukdom och i värsta fall även död.

Vatten påverkar allting vi gör och även kvaliteten på det vi gör. Till exempel så arbetar man inte lika bra om man är yr och inte kan fokusera på sitt arbete. Det skulle både sänka kvaliteten på arbetet och i värsta fall också försatta arbetaren eller arbetarna i livsfara, och då har jag inte ens pratat om hur farligt det kan vara att svimma på jobbet, beroende på vad man arbetar med så kan det i värsta fall leda till en dödsolycka.

ANNONS

En konsekvens av vattenbrist är särskilt förödande för kvinnor och flickor eftersom de ofta ansvarar för familjens vattenförsörjning vilket kan leda till att de missar arbetsmöjligheter och skoldagar. Det påverkar deras hälsa, säkerhet, utbildning, familj relationer, inkomst-, politiska-, ekonomiska- och sociala möjligheter. Tyvärr tvingas många kvinnor resa till avlägsna platser för att hitta drickbart vatten.

Vissa länder har inte råd med att borra brunnar eller att avsalta vattnet dessutom så kan de kanske inte upprätthålla en långsiktig och hållbar vattenrening. Många fattiga länder har vatten som är förorenat av både orenat avlopp och industri. Brist på vatten har också en tendens att leda till konflikter.

Hur mycket är ett liv värt? Ett liv är ovärderligt och vad gör det oss från rikare länder att lägga in en slant i en organisation som samlar in pengar för att kunna hjälpa de fattigare länderna med att borra brunnar och avsalta havsvatten. Alla ska ha tillgång till vatten.

Vi som har makt att göra något måste försöka förbättra förhållandena för dem som inte är lika lyckligt lottade. Ingen ska behöva göra sina behov utomhus eller resa flera mil för att få tillgång till drickbart vatten, alla ska kunna tvätta sig och upprätthålla i alla fall grundläggande hygien.

ANNONS

Adele Jakobsson