Därför är Skånes tågsatsning ett föredöme

Magnus Jacobsson (KD): Upprustning av både Bohusbanan och Lysekilsbanan är nödvändig

ANNONS

När jag studerade historia på Göteborgs Universitet konstaterade en föreläsare att alla städer har det gemensamt att man finns vid en skärningspunkt mellan olika kommunikationer. Det spelar ingen roll om det är en flod som möter ett hav eller om det är flera järnvägar som bildar en järnvägsknut; över allt där det sker ett möte av kommunikation uppstår handel. Där handel uppstår, ofta som en marknadsplats växer sedan fram en köping eller stad.

Utifrån den handel som uppstår har det alltid skapats ekonomisk tillväxt som nationer har kunnat använda sig av för att skapa den kultur och nationella välfärd som landet har prioriterat. Detta är inget nytt, samma princip gäller även idag. Att Torp har utvecklats till ett så starkt handelscentrum beror bland annat på att man efter etableringen av handelsområdet flyttade trafiken genom Uddevalla via bygget av Uddevallabron. Nu har Torp ett handelsmässigt A-läge i krysset mellan E5:an och 44:an och 161:an.

ANNONS

På samma sätt som ett trafikkryss kan förändra infrastrukturen i en enskild kommun så ändras förutsättningarna i ett större område om man gör strategiskt korrekta investeringar. Utvecklingen av Pågatågen i kombination med Öresundsbron har förändrat hela det ekonomiska läget i Köpenhamnsregionen (inklusive Skåne).

När jag argumenterar för en ny förbindelse mellan Helsingborg – Helsingör, Västlänken och Bohusbanan så gör jag det därför att en förbättrad kommunikation mellan Oslo – Uddevalla – Göteborg – Malmö – Köpenhamn kommer att gynna alla som bor i detta område.

Tyvärr har vi i Västsverige under allt för lång tid tagit för givet att industrin skall vara det som ger oss välfärd. Men samtidigt som vi har ”lutat” oss tillbaka har Stockholm och Skåne utvecklats, vilket gör att vi har halkat efter i konkurrensen med dessa regioner. Just nu sker dock en del positiva förändringar. Tittar man på byggnationsindex så är det Västsverige som växer snabbast, vi har många företag och vi är starka inom handel och turism.

Vi får dock inte luta oss tillbaka, skall vi klara framtidens behov av arbetskraft och välfärd måste vi utveckla infrastrukturen i vårt område. En utbyggnad av Bohusbanan inklusive Lysekilsbanan är ett av de projekt som behövs för att göra Fyrbodal till en bättre region. Andra viktiga projekt är en ny bro till Orust, upprustning av 161 och 172:an, förlängning av motorvägen mellan 44:an och E6:an samt upprustning av 45:an till Karlstad och en förbättring av 44:an fram till E20.

ANNONS

Alla inser att dessa projekt inte kan lösas på en gång, därför måste vi fokusera så att vi får med en del av dessa projekt i nästa trafikplan. Jag är därför glad för att det är så många som fokuserar runt Bohusbanan, då det gör att vi kan lyckas med att få med detta projekt i nästa trafikplan.

Magnus Jacobsson (KD)

riksdagsledamot