Uddevalla hamn med Bäveån Byfjorden och Lantmännens silo. Fler företag kan etablera sig i Uddevalla – om det finns tillräckligt med elektricitet.
Uddevalla hamn med Bäveån Byfjorden och Lantmännens silo. Fler företag kan etablera sig i Uddevalla – om det finns tillräckligt med elektricitet. Bild: Lasse Edwartz

Därför behöver Uddevalla bygga ett eget kärnkraftverk

Industrin är och har varit ett levebröd i Uddevalla under många decennier, även om företagen har växlat. Med ett bra läge och god tillgång på kompetent arbetskraft är Uddevalla i grunden ett attraktivt ställe att etablera industriföretag på. Ett myller av små och medelstora industrier försörjer i sin tur såväl medborgare som välfärden.

ANNONS

Men nu finns det rejält mörka moln på horisonten – det finns inte tillräckligt med elektrisk effekt. Uddevalla kommun har bara de senaste åren tvingats tacka nej till nya etableringar motsvarande 1 500 välbetalda industrijobb, helt enkelt eftersom det inte finns tillräckligt med el.

Uddevalla och Ljungskile har till stora delar ett eget kommunalt elnät, vilket vi kan vara glada för när näträkningen kommer. Vi har också en egen kommunal elproduktion med kraftvärme och småskalig vattenkraft, och numera även en del solkraft. Den räcker dock inte till hela behovet, utan den största delen levereras till vårt nät från statliga Vattenfall. Som läget ser ut just nu kan inte Vattenfall leverera mer el till oss, tillgången på el är precis lika dålig överallt i vår del av landet.

ANNONS

Det är bristen på elkraft som fungerar även när det inte blåser som sätter gränsen för hur mycket industri som vi kan ansluta till elnätet. Även om det har byggts vindkraft så det står härliga till, så har vi idag en nationell brist på eleffekt under den så kallade topplasttiden, det vill säga den tid under vintern när elen används som mest, och det också blåser som minst. Det finns alltså ingen elbrist större delen av året, men under en period på vintern är vi numera helt beroende av importerad el motsvarande runt två kärnkraftverk under vintrarna, ofta producerad med fossila bränslen.

Reaktor 2 på Ringhals.
Reaktor 2 på Ringhals. Bild: Annika Karlbom

Import har varit lösningen fram till i fjol, men just nu är en massiv energikris under uppsegling i Europa, med astronomiska priser på el och gas. Det är inte säkert att det är så klokt att göra vår välfärd och i slutändan våra liv helt beroende av en import som kanske till och med stängs av helt.

Vi minns pandemins exportstopp av medicinsk utrustning inom EU, där Sverige till slut i vanlig ordning var det enda landet som följde reglerna.

Om vi menar allvar med att rädda jobben och välfärden i Uddevalla, så måste vi lokalt bygga ut vår egen förmåga att producera el, även vintertid. Som det ser ut just nu är staten definitivt inte någon aktör att hålla i handen. Länsstyrelsen har beräknat att efterfrågan på el kommer att öka med som lägst 25 procent under de kommande tio åren, men troligen mångdubbelt mer.

ANNONS

Samtidigt finns det ingen realistisk plan för hur produktionen av planerbar el skulle kunna ökas.

Moderaterna i Uddevalla vill därför ge ett uppdrag till Uddevalla Energi AB att snarast utreda möjligheterna att utöka den lokala produktionen av planerbar elproduktion. Det kan vara i form av effektiva bioeldade kraftverk, men vi tror också att små modulära kärnkraftsreaktorer kan vara intressanta. I korthet är det samma typ av reaktorer som sedan många decennier används på isbrytare och i U-båtar. Just nu finns konkreta planer på att koppla in sådana reaktorer i Estland, där svenska statliga Vattenfall är en av aktörerna, men också i Helsingfors kommun i Finland, samt i Polen.

Om vi menar allvar med att säkra jobben och välfärden i Uddevalla måste vi se praktiskt på frågan och se om vårt eget hus. Det är uppenbart att staten inte på långa vägar kommer att klara denna utmaning.

Moderaterna i Uddevalla, genom

Henrik Sundström

Fredrik Södersten

Gösta Dahlberg

Sture Svennberg