Målbilden är att de cirka sex milen till Uddevalla ska klaras av på 30 minuter, tycker debattören. Då kommer det att gå snabbt på Lysekilsbanan.
Målbilden är att de cirka sex milen till Uddevalla ska klaras av på 30 minuter, tycker debattören. Då kommer det att gå snabbt på Lysekilsbanan. Bild: Karl af Geijerstam

Därför behövs Lysekilsbanan för kommunens utveckling

Målet är att Lysekil - Oslo ska ta 70 minuter med tåg

ANNONS

Väljer Lysekil avveckling eller utveckling? Så formulerade Per Corshammar frågan till Lysekils politiker vid järnvägsmötet på Vikarvet i Lysekil den 25 januari. Föredragshållaren är fristående konsult och väl insatt i frågor som rör tågkommunikation efter en långvarig anställning inom Trafikverket.

Utvecklingen går bakåt för Lysekil enligt Corshammar. Medelåldern är fem år högre än för Sverige i medeltal. Lysekil har färre högutbildade (8 procent), fler förtidspensionärer (2,2 procent) och en medianinkomst som är nära 20 000 kronor lägre än övriga Sverige på årsbasis. Kommunens kostnader per invånare är 60 600 kronor och kommunalskatten 33,94 kronor per hundralapp. Näringslivet rankar Lysekil på plats 281 av 290.

ANNONS

Det går att vända utvecklingen. För att Lysekil, vid sidan om Uddevalla och Göteborg, skall få behålla sina invånare krävs goda kommunikationer. Går det att pendla med rimlig restid kan ungdomar bo kvar i Lysekil efter gymnasiet och ändå studera i Uddevalla och Göteborg. De som bor här men arbetar utanför Lysekil har också krav på korta restider.

Lysekilsbanan kan vända kräftgången.

Målsättningen är en upprustning av järnvägen så att man med nya tåg skall nå Uddevalla på 30 minuter och Göteborg på en timme. Med ett dubbelspår mellan Uddevalla och Göteborg behöver tågen inte vänta in varandra, som sker idag på enkelspåret. Till Oslo tar det 70 minuter och till Stockholm och Köpenhamn tre timmar. Lysekil är en av västkustens pärlor, som barnfamiljer kan besöka trots bostad och arbete i Uddevalla, Göteborg eller Oslo.

I bekväma tågkupéer kan man läsa tidningen eller sova en stund. Med korta restider behöver man inte stiga upp tidigare än man gör idag för att ta sig till jobbet. Vi kommer enligt Corshammar att se en förändrad befolkningsstruktur med lägre medelålder och flera högutbildade i Lysekil. Medianinkomsten beräknas bli 30 000 kronor högre än för övriga Sverige. Kommunen får bättre ekonomi och skatten sänks till 30,55 kronor per hundralapp och för familjen blir det 10 000 kr över, vilket räcker till en semesterresa. Näringslivet kommer också att se kommunen i en ny dager då järnvägen binder samman Lysekil med Europas kraftigaste ekonomiska arbetsmarknadsregion Oslo – Göteborg.

ANNONS

Det vilar en ödesmättad tystnad i Vikarvets samlingssal när Per Corshammar slutar sitt föredrag.

Utan Lysekilsbanan är det ”game over”.

Ni väljer er framtid!

Mats Fägerquist