Porrens omfattning och lättillgänglighet gör att det idag inte är en fråga <em id="emphasis-40424865ca9a2accc97a8a2395836057">om</em> barn kommer i kontakt med porr, utan <em id="emphasis-8e185d7f3693d59f424187ae010c12de">när, </em>skriver debattören.
Porrens omfattning och lättillgänglighet gör att det idag inte är en fråga om barn kommer i kontakt med porr, utan när, skriver debattören. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Därför har jag installerat porrfilter på min dotters mobil

Cecilia Gustafsson (M): Jag lär min dotter att aldrig acceptera verbala och fysiska kränkningar från killarna på skolan.

ANNONS

För en tid sedan har man på många ställen runt omkring i Sverige anordnat ”En vecka fri från våld”. Syftet är att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Det är bra att allt fler människor engagerar sig, så att frågan kommer högt upp på agendan, både inom politiken, och i samhällsdebatten. Men jag kan inte låta bli att ställa en följdfråga, när blir det våld?

Är porr ”Våld mot kvinnor”? Är prostitution ”Våld mot kvinnor”?

Prostitution och människohandel utgör idag världens tredje största brottsliga verksamhet, näst efter narkotika och vapen. Antalet anmälda brott inom koppleri och trafficking har ökat med över 200 procent sedan 2015 i Sverige. Prostitution handlar om handel och utnyttjande av kvinnor, som ofta har en historik av psykisk ohälsa och befinner sig i en utsatt situation, och för köparna handlar det till stor del om att utöva makt över kvinnorna man köper. När blir det våld?

ANNONS
Cecilia Gustafsson (M)
Cecilia Gustafsson (M) Bild: Joachim Nywall

Porrsajterna på Internet har varje vecka mer trafik än Amazon, Netflix och Twitter kombinerat. Porrindustrin uppskattas vara värd 97 miljarder dollar! Porrens omfattning och lättillgänglighet gör att det idag inte är en fråga om barn kommer i kontakt med porr, utan när. Och det är en pornografi som nästan uteslutande består av män som förnedrar, avhumaniserar och begår olika former av sexualiserat våld mot kvinnor. Porrindustrin utnyttjar kvinnor och porren består till stor del av våldsamma och kränkande inslag. När blir det våld?

Detta är frågor som jag faktiskt anser att vi behöver lägga energi på att fundera kring. Jag tycker också att det i sammanhanget är värt att fundera över vem som bär ansvaret för denna utveckling? Är det män eller kvinnor?

I Sverige har vi en lag som förbjuder köp av sexuella tjänster. Det innebär att om en man, Ja det är i princip uteslutande män som köper sexuella tjänster, så är det straffbart. Kvinnorna inom porrindustrin utnyttjas som handelsvaror och det finns inget annat syfte med porren än att sälja ”sex”. Men att producera eller konsumera porr är inte straffbart! Det är också värt att fundera över tycker jag.

Som mamma pratar jag med min 13-åriga dotter och hennes tjejkompisar om vad grooming är för att minimera risken att de blir utnyttjade på nätet. Jag har installerarat porrfilter på hennes mobila enheter för att minska risken för att hon kommer i kontakt med porr, jag pratar med hennes skola och uppmanar dem att prata om dessa frågor i klassen. Jag lär min dotter att aldrig acceptera verbala och fysiska kränkningar från killarna på skolan.

ANNONS

Som lokalpolitiker i Trollhättan bedriver jag opinion genom att ställa frågor, skriva motioner kring hur vi arbetar med dessa frågor och jag använder olika medier för att skriva den här typen av krönikor. Om allt går vägen kommer jag nästa mandatperiod att representera er väljare i Riksdagen, och då kommer jag ha ännu större möjligheter att påverka i viktiga frågor som denna. Det ser jag verkligen fram mot.

Som kvinna engagerar jag mig i kvinnojourernas arbete, jag stödjer ideella föreningar såsom Talita, En porrfri barndom osv. och jag gör min röst hörd för att få alla i min bekantskapskrets att reagera och agera för att skapa förändring.

Hur tänker du när du läser detta, och ännu viktigare, vad kan vi göra tillsammans?

Cecilia Gustafsson

Moderaterna Trollhättan Riksdagskandidat

ANNONS