Det blir mycket svårare att bygga simhall på Rimnersområdet än vad man tror. Satellitbild över området.
Det blir mycket svårare att bygga simhall på Rimnersområdet än vad man tror. Satellitbild över området. Bild: Google Earth

Därför kan badhuset bli mycket dyrare än vad man tror

Många problem och dolda kostnader när ny simhall ska byggas i Uddevalla

ANNONS

Nu kan vi läsa att upphandlingen av byggandet av nya badhuset i Uddevalla är klart.

En beräknad budget skall ju täcka in hittills bortslösade pengar, hålla nuvarande badhus levande några år till, bygga nya fotbollsplaner som ersätter de två som ligger där nya badhuset byggs, samt en ny kastplan.

Allt de senaste innebär att man medvetet försvårar för både fotboll och friidrott för att bygga ett nytt badhus. Tydligen skall det byggas till varje pris. Man kommer också behöva flytta råvattenledningar som ligger under fotbollsplanerna och ta bort kraftledningen som går över området. Även detta medför kostnader.

Några borrvagnar som gjort markundersökningar har jag inte sett trots att jag dagligen passerar. Men tydligen måste någon veta hur det ser ut eftersom en upphandling genomförts. Undrar vem som står för extra kostnader om markförhållanden är dåliga. Knappast entreprenören utan dom kan nog sitta lugnt i båten och fakturera kostnader för tilläggsarbete.

ANNONS

Kanske förstärkning krävs för både Rimnershallen och ner mot järnvägen. Så bygget av ett nytt badhus kan kostnadsmässigt dra iväg till enorma merkostnader.

Eller att man efter att ha plöjt ner en massa pengar tvingas backa och påbörja ny process med placering.

Vill ej få rätt men tror tyvärr att får det