Därför måste hyreshöjningarna hållas låga nästa år

Hyresgästföreningen: Vanligt folk måste kunna bo kvar i sina lägenheter.

ANNONS

Nu startar förhandlingarna om 2020 års hyror. Fastighetsägarna har begärt att hyrorna ska höjas med 3,5 procent. Sveriges Allmännytta hakar på och föreslår 2,5-3,5 procent. För en genomsnittlig hyresgäst i vår region skulle det innebära 200 respektive 143 kronor mer per månad i hyra. Det är höga yrkanden som hyresvärdarna kommer med. Redan idag betalar Sveriges hyresgäster generellt sett mer än de som bor i bostadsrätt eller villa. Varför ska denna skillnad bli ännu större?

Vi har som vanligt inför förhandlingsarbetet analyserat bostadsföretagens ekonomi, och precis som förra året konstaterar vi att det är fortsatt lönsamt att äga och förvalta hyresfastigheter. Hyresrätten har varit en attraktiv investering under de senaste 20 åren och en tillgång med säkra intäkter.

ANNONS

Förhandlingarna inför 2020 måste föras utifrån de lokala förutsättningarna på orten. Totalt sett behöver dock hyresutvecklingen återgå till en långsiktigt mer hållbar nivå – hyreshöjningarna 2020 måste generellt sett bli lägre än året innan.

Effekterna av för höga nivåer kommer att slå hårt mot människors plånböcker. Vanligt folk måste kunna bo kvar i sina lägenheter. Landets hyresgäster betalar i dag 115 miljarder kronor i hyra varje år. Det innebär att en procent i hyreshöjning, vilket kan låta som en liten ökning, minskar köpkraften med mer än en miljard kronor, vilket påverkar hela samhällsekonomin. Man ska också komma ihåg att mer än vartannat hushåll består av ensamstående och förväntas kunna bära en hyreshöjning med endast en inkomst.

Både i Sverige och internationellt präglas ekonomin av en tilltagande avmattning. Räntorna är fortsatt låga, svensk inflation är fortsatt på väg ner. Därför är det dags för lägre hyreshöjningar. Även med en lägre hyresutveckling ges fastighetsägaren kompensation samtidigt som det inte slår lika hårt mot hyresgästens plånbok.

Enligt den svenska modellen på hyresmarknaden med gemensamt förhandlade hyror sätts hyror efter bruksvärde, där bland annat förvaltningskvalitet ingår. Det är en modell som vi på Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta, och Fastighetsägarna, gemensamt åtagit oss att utveckla och arbeta efter. Hyresgästföreningen i Bohuslän, Älvsborg och Skaraborg kommer fortsätta ta ansvar i årets förhandlingar och vi ser fram emot konstruktiva samtal mellan parterna.

ANNONS

Lennart Derehag

regionordförande Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg