Jimmie Åkesson, Oscar Sjöstedt, Matheus Enholm
Jimmie Åkesson, Oscar Sjöstedt, Matheus Enholm

Därför måste Sverige ha en nettoåtervandring

Sverigedemokraterna: Den enda effektiva integrationspolitiken är en restriktiv migrationspolitik

ANNONS

Nyligen presenterade Sverigedemokraterna sin budget. Till skillnad från den S-ledda regeringen väljer vi att prioritera viktiga välfärdssatsningar före skattelättnader för höginkomsttagare, ineffektiva arbetsmarknadsreformer och verkningslösa integrationsprojekt. För oss handlar detta om både rättvisa och sunt förnuft.

Pensionärer, anställda inom vård och omsorg, förskolelärare i exempelvis Alingsås kommun och i andra delar av Sverige behöver nu, mer än någonsin, en politik som ser just deras vardag. Ni är ryggraden som år efter år burit upp detta land. Ni förtjänar mer än småsmulor tillbaka.

Socialdemokratin – ett parti som sätter en ansvarslös anhörig- och flyktingpolitik före skriande behov inom vård, skola och omsorg. De socialdemokrater som en gång i tiden stod upp för de svaga, och såg egenvärdet i att värna de mest utsatta, finns inte längre. Partiet har kompromissat bort sig själva i sin iver att behålla sin maktposition. Det är tragiskt. Det är ett svek.

ANNONS

Vi kommer inte stillasittande att acceptera denna utveckling. Vi kommer att vara en motkraft till alla initiativ som syftar till att steg för steg plocka sönder det välfärdssamhälle som en gång i tiden byggdes för allas vår trygghet. Utöver vad regeringen satsar på kommunerna vill vi öka anslagen till kommunsverige med sammanlagt 30 miljarder kronor under en treårsperiod. Med vår budget skulle kommunsverige ta del av ökade generella bidrag på fem miljarder utöver regeringens satsningar redan nästa år, tio miljarder mer 2021 och femton miljarder mer 2022. Sammantaget skjuter vi till de resurser som SKL (Sveriges kommuner och landsting) säger sig behöva för att inte tvingas till ytterligare nedskärningar, samt slippa att ytterligare behöva höja kommunalskatten. Detta är tunga satsningar. Det är avgörande satsningar. Det är satsningar som kommer att ge en direkt effekt. Detta skulle innebära att Västra Götalands län skulle kunna anställa 3500 fler undersköterskor. Det skulle innebära 3000 fler förskolelärare.

Vi vet att många kommuner går på knäna och desperat söker någon form av respons från de som försatt dem i denna minst sagt allvarliga situation. Hade inte vänsterliberalerna drivit på för sin ansvarslösa anhörig- och flyktingpolitik och nonchalant ignorerat alla varningssignaler, då hade inte kommunerna stått inför den djupa avgrund som alltfler står inför idag. Det vet alla. Frågan är nu vad vi kan göra åt det? Hur får vi bukt med den ekonomiska otrygghet, sociala oro och bristande sammanhållning som nu sprider sig genom Sverige?

ANNONS

Den enda effektiva integrationspolitiken är en restriktiv migrationspolitik, med en ambition om nettoåtervandring under överskådlig tid. Ineffektiva och dyra särlösningar på arbetsmarknaden och olika sorters lönesubventioner för olika grupper är inte vägen framåt. Det frigör också resurser att satsa på de som har arbetat, på de äldre, och på alla de som idag arbetar – ja, sliter till och med – i offentlig sektor. Ofta till på tok för låga löner.

I grunden handlar det om rättvisa. Ingen ska lämnas efter – inte i vårt Sverige.

Jimmie Åkesson (SD)

partiledare

Oscar Sjöstedt (SD)

ekonomisk-politisk talesperson

Matheus Enholm (SD)

distriktsordförande Västra Götaland - Norra

ANNONS