Därför måste vi ha en EU-gemensam asylpolitik

"Vi ska vara stolta över vad vi gjort under denna period, när så många flyktingar kom."

ANNONS

Svar till Johan Hultberg med flera 17 maj

LÄS MER:Hur ska S ha det med invandringen?

Lokala moderatledare i Bohuslän säger sig i Bohusläningen 17 maj vara oroade för att vi socialdemokrater inte kommer att genomföra en tillräckligt hård migrationspolitik av det slag som deras parti och Sverigedemokraterna önskar sig. Hur kommer Socialdemokraterna i kommunerna att agera? undrar Moderaterna.

Många socialdemokrater är beklämda över att Sverigedemokraternas fokus på att stoppa flyktingarna kommit att dominera debatten istället för hur vi kan främja integrationen av nyanlända i arbetslivet och i bostadsområdena och hjälpa dem som flytt. Vi förstår att Sverige inte kan ta emot all världens flyktingar och att situationen skulle blivit ohållbar om den stora flyktingströmmen fortsatt. Men Sverige kan även i fortsättningen ta emot människor som flyr.

ANNONS

Vi ska vara stolta över vad vi gjort under denna period, när så många flyktingar kom. I min kommun Sotenäs skedde en fantastisk mobilisering av civilsamhället och kommunen gjorde stora insatser. Välfärden bröt inte samman. Hotet mot välfärden är borgerliga skattesänkningar snarare än invandring.

Nu måste arbetet inriktas mot att stötta de nyanländas väg in i samhället med utbildning och riktade insatser. Samtidigt måste arbetet intensifieras för en EU-gemensam och humanitär asylhantering. Sverige och EU måste också agera mot de konflikter och problem i Mellanöstern och Nordafrika, vilka ligger bakom en stor del av migrationen till Europa.

Nyanlända och kommande flyktingar till våra kommuner kan vara säkra på att vi socialdemokrater kommer att göra vårt bästa för att stötta dem oavsett ursprung eller religion.

Stellan Welin

Hunnebostrand (S)