Regionfullmäktige 2018-2022
Regionfullmäktige 2018-2022 Bild: Peter Wahlström

Därför röstade vi nej till stängning av nattjouren i Dalsland

Sverigedemokraterna: Jourcentralen i Bäckefors är inte ett problem utan tvärtom en utvecklingsbar resurs.

ANNONS

Vi Sverigedemokrater är socialkonservativa, vilket bland annat innebär att vi skyndar långsamt, genomtänkt, ansvarsfullt och faktabaserat.

Därför avvaktade vi med att avisera vårt slutliga ställningstagande om nattöppen jour på Bäckefors sjukhus eftersom nya fakta, omständigheter och förhållanden hade fram till beslutsfattandet kunnat komma att påverka detta beslut.

LÄS MER:Väldigt få utnyttjar nattjouren i Dalsland

Inte heller fann vi därför någon mening med att innan taget beslut delta i diverse mediala känsloyttringar.

Som nu är känt röstade vi nej till att stänga jouren nattetid.

Detta baserat på en rad samlade, väl grundade argument vilka vi framförde på hälso- och sjukvårdsnämndens möte och då inte minst att vi inte betraktar jourcentralen i Bäckefors som ett problem utan tvärtom som en utvecklingsbar resurs.

ANNONS

LÄS MER:Primärvårdsjouren i Dalsland blir kvar

Samtliga partier i Västra Götalandsregionen har ju ställt sig bakom en ”omställning” av vården, vilken syftar till att kunna erbjuda god, nära, likvärdig och jämlik vård till alla oavsett var i regionen man bor.

Utöver detta har samtliga partier tidigare också, av vissa uppenbarligen lättsinnigt, gett invånarna i Dalsland en utfästelse att under mandatperioden inte stänga nattjouren på Bäckefors sjukhus.

Dessa två faktorer var avgörande då vi tog ställning för att bidra till att stärka sjukvården i norra Fyrbodal.

Rose-Marie Antonsson (SD)

Ljungskile, gruppledare

Ove Kaye (SD)

Åmål, ledamot

Ulf Rexefjord (SD)

Mellerud, ersättare

Jan Palmqvist-Appelqvist (SD)

Vänersborg, ersättare

Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden