<strong id="strong-47d19aa1bee04e3455756abc77ff00f3">Christina Rogestam (C)</strong>
Christina Rogestam (C) Bild: Photographer: Tomas Södergren

Därför röstar vi för gymnasielagen

Christina Rogestam (C): Man kan inte ha ett tak för hur många som söker asyl.

ANNONS

Centerpartiet är berett att i riksdagen rösta för ändringen/tillägget till gymnasielagen, som gör det möjligt för cirka 9 000 ensamkommande ungdomar att få sin sak prövad igen.

Många kritiker hävdar att det innebär att partiet vill ha helt öppna gränser. Så är det inte. Det Centerpartiet gör är att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Inte lätt för alla – men det går om man kopplar samman hjärta med hjärna.

Den ena tanken:

Den handlar om hur man reder upp situationen för de ungdomar som kom till Sverige under hösten 2015. De som drabbats av att asyllagstiftningen ändrats retroaktivt, parallellt med migrationsverkets långa handläggningstider. De allra flesta var 15-16 år när de kom och hade då asylskäl enligt gällande lag. Nu, tre år senare, har de blivit 18 och har inte längre skäl enligt den tillfälliga lag som nu gäller. De får därför inte tillstånd att stanna. Det är ungdomar som lärt sig svenska och som kommit in i det svenska samhället med stor hjälp av engagerade lärare, gode män, fritidsledare och de familjer där de bott/bor. Människor som brydde sig. En stor insats av civilsamhället, när staten inte klarade sitt uppdrag.

ANNONS

Regeringen föreslår en tillfällig ändring i en redan tillfällig lag för att ge dem möjlighet att läsa in gymnasieexamen eller arbeta. Det hade varit bättre med en tydligare amnesti, men märk väl att det var regeringen som valde denna väg – inte Centerpartiet.

Det är synd att regeringen inte kunnat presentera en mer genomtänkt lösning efter så många månader av interna förhandlingar mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. I dess nuvarande form är förslaget fullt av hål och brister. Många frågor är fortfarande obesvarade. Centerpartiet kommer därför att släppa igenom förslaget i riksdagen, trots vår starka kritik mot förslagets utformning. Men det är för att de medmänskliga och humanitära konsekvenserna för ungdomarna skulle bli alldeles för stora, om den stoppas.

Den andra tanken:

Den handlar om hur migrationspolitiken ska fungera på sikt, alltså efter sommaren 2019. Långsiktigt strävar vi i Centerpartiet efter ordning och reda i asylpolitiken. Det är nödvändigt. Och det är fullständigt oacceptabelt att lagar och praxis ändras så radikalt och så ofta som det har gjorts de senaste åren. Migrationspolitiken måste vara så långsiktig och tydlig som det bara går.

Asylrätten ska värnas – ett mantra från flertalet partier. Rätt så, men det betyder också att man inte kan ha något tak. Har man asylskäl ska man få uppehållstillstånd här, inte skickas iväg vid gränsen med ett ”Nu är det fullt – kom tillbaka efter nyår”. Så kan man inte göra.

ANNONS

Centerpartiet värnar asylrätten, vi vill korta handläggningstiderna, och ge möjlighet till familjeåterförening för barnfamiljer. Rätt utformat skapar ett sådant förslag ordning och reda i migrationspolitiken och ökar möjligheterna för människor att snabbt lära sig svenska och komma in i det svenska samhället.

Att göra en humanitär insats för människor som drabbats av att svenska myndigheter inte klarat sitt jobb, och samtidigt peka ut en riktning för migrationspolitiken framåt – det är att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det är något som vi i Centerpartiet klarar av.

Christina Rogestam (C)

Riksdagskandidat Fyrbodal