Protesterna mot Preemraff är skadliga, anser debattörerna.
Protesterna mot Preemraff är skadliga, anser debattörerna. Bild: Edvin Bergstrom

Därför ska regeringen inte besluta om Preemraff

Regeringens agerande tillsammans med miljörörelsens protester riskerar att skada rättsstaten

ANNONS

I en rättsstat bygger beslut på långsiktiga principer som är stadfästa i lag. Börjar man rucka på dessa principer bara för att ett enskilt parti i en regering inte är nöjda med ett enskilt beslut i ett enskilt ärende hamnar man snabbt i ett juridiskt farligt läge där ingen riktigt vet vad som gäller.

Inom det miljöpolitiska området jobbar vi med en miljölagstiftning och styrning via nationella mål samt ett aktivt EU-samarbete. Allt detta syftar till att vi ska skapa ett system som är öppet, transparent och möjligt för både medborgare och företag att följa.

Preem har följt nuvarande lag och genomfört en korrekt miljöprövning inför de framtida investeringarna. Man har även säkerställt att man har de utsläppsrätter som behövs för att genomföra sin investering. Allt detta har resulterat i att man i första instans har fått godkänt för en utbyggnad. Trots detta väljer regeringen att intervenera i processen, vilket inte bara riskerar att missgynna Preem utan också skapar en allmän misstro till den svenska rättsordningen. Varför ska vi stifta lagar och arbeta med självständiga myndigheter om regeringen ändå tänker att kringgå dem? Varför arbetar vi inom EU för att utveckla olika former av Europagemensamma miljöregler om regeringen därefter inte följer dem i Sverige? Denna klåfingrighet riskerar att skada Sveriges trovärdighet både som rättsstat och som ett föregångsland inom miljöområdet.

ANNONS

Ett annat problem med debatten kring Preem är att de flesta som är kritiska enbart tittar på utsläppen vid produktion. Hela idén med Preems utbyggnad är att genom en investering, som i och för sig ökar utsläppen på plats, så kommer utsläppen över tid inom hela användningskedjan att minska, då man producerar ett mer miljövänligt bränsle som kommer att användas inom transportsektorn. Vi måste således klara av att ha två tankar i huvudet samtidigt. En viss ökning av utsläpp i vårt närområde kan då vara god miljöpolitik om det får som resultat att alla fordon som använder detta bränsle blir mer miljövänliga.

Regeringens agerande tillsammans med miljörörelsens protester riskerar att skada rättsstaten samtidigt som vi genom ett nej till utbyggnaden också försämrar förutsättningarna för miljön. Från kristdemokratiskt håll säger vi ja till denna investering. Det är bra för miljön om vi kan producera mer bränsle med hjälp av skogsråvara. En mer inhemsk produktion ger jobb i Sverige. Samtidigt ökar vår självhushållning vilket är viktigt med tanke på den oro som finns i vårt närområde.

Vi hoppas därför att regeringen skall återlämna denna process till domstolsväsendet och låta miljöprövningen ske på ett sådant sätt som den är tänkt att ske, utan politisk intervention.

ANNONS

Magnus Jacobsson (KD)

trafikpolitisk talesperson

Camilla Brodin (KD)

näringslivspolitiks talesperson

Kjell-Arne Ottosson (KD)

miljöpolitisk talesperson