Kenneth Carlsson (L), ersättare i regionfullmäktige
Kenneth Carlsson (L), ersättare i regionfullmäktige Bild: Peter Wahlström

Därför var det rätt att investera i Björnhuset

Färgelanda var alltför beroende av en enda arbetsgivare

ANNONS

Vill lämna några synpunkter i anledning av försäljning Björhuset i Färgelanda. Jag vill ge en historisk förklaring till hur detta ärende "Björnhuset" fick sin uppstart. En NUTEK-undersökning daterad januari 2002 visade att Färgelanda kommun var landets mest sårbara kommun på grund av ett helt beroende av bilbranschen.

LÄS MER:Björnhuset säljs – för 5 miljoner kronor

Nutek slog fast att utflyttningen av svenska fabriksjobb till låglöneländer med största sannolikhet kommer att fortsätta samtidigt som industrijobben stadigt blir färre i Sverige.

Därför larmades regioner och kommuner i riskzonen så att de kunde vidta motåtgärder i tid. Annars var risken stor att kommunen sjunker ner i djup arbetslöshet om den stora, och nästan enda, fabriken lägger ner.

ANNONS

– De måste hitta fler ben att stå på innan det är för sent fastslog analytiker vid Nutek.

Och hävdade att kommunerna snabbt måste satsa på bred front för att slippa vara i händerna på en enda stor industri i framtiden.

LÄS MER:Klart för försäljning av Björnhuset i Färgelanda

Framsynta politiker i Färgelanda tänkte då till och arbetade fram ett alternativ - Livsmedel. Ett ganska naturligt val i en landsbygdskommun med relativt stor andel jordbruk. Denna åtgärd visade sig ge effekt och drygt 10 år senare, 2016, visade en undersökning från Tillväxtverkt att Färgelanda kommun gått från att ha varit en av landets mest sårbara kommun till att vara medelsårbar.

LÄS MER:Därför var det rätt att sälja Björnhuset

Jag är medveten om att beräkningarna av kostnaderna för Björnhuset skenade iväg och är övertygad om att en försäljning av fastigheten var det enda rätta, men att stämma in i klagokören och frankt påstå som kunnat läsas i media att "det står klart att Björnhuset inte varit en lysande affär för kommunen", "en riktig miljonsmäll" samt "denna sorgerliga historia" är inte med sanningen överensstämmande.

LÄS MER:Hög tid att Björnhuset blir sålt

Vilken kalkyl har man räknat på? Betänk att hundratalet anställda alltsedan tillblivelsen betalt in kommunalskatt i ett flertal år till Färgelanda kommun. Och hur många satsningar i kommunen har historiskt sett gett hundratalet anställda?

ANNONS

Kenneth Carlsson (L)

Färgelanda