Bohusbanan. Bör utvecklas,
Bohusbanan. Bör utvecklas, Bild: Karl af Geijerstam

Därför vill vi behålla Bohusbanan och Lysekilsbanan

Magnus Jacobsson (KD): Nu kan vi fördubbla antalet tåg som går mellan Uddevalla och Göteborg

ANNONS

Inom regionutvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden i regionen pågår ett antal utredningar avseende järnvägarnas utveckling i Västra Götaland. Det mest omtalade projektet är Sverigeförhandlingen där vi har argumenterat för att ett framtida snabbtåg mellan Göteborg och Stockholm ska kopplas samman med Landvetters flygplats. Detta är en linje som i dag förs fram ifrån alla partier i regionen vilket är glädjande.

Vid sidan av detta projekt har vi även diskussionen om en ny snabbare förbindelse mellan Göteborg och Oslo. Tyvärr har detta projekt gått i stå vilket gör att det har blivit dags för ett omtag av denna fråga utifrån de utredningar som har kommit under senare tid avseende bästa sträckning för att få så stor samhällsnytta som möjligt av denna investering.

ANNONS

Utöver detta så pågår utredningar av nya stationslägen i Dalsland. Det har också gjorts en separat utredning av en helt ny station vid NÄL. Om man skapar denna station i kombination med att man bygger ett nytt resecentrum för tåg i Uddevalla så kommer vi att förbättra kommunikationerna norr om Uddevalla samt underlätta vid framtida sjuktransporter mellan Uddevalla sjukhus och NÄL.

Mötesspåret vid Grohed är nu beslutat vilket gör att man kan fördubbla antalet tåg som går mellan Uddevalla och Göteborg. När dubbelspåret till Stenungssund är klart kommer dessa två åtgärder leda till att man kan minska restiden mellan Uddevalla/Ljungskile och Göteborg vilket i sig kommer att leda till att det blir lättare att arbetspendla till Göteborg.

Det sker mycket som är positivt för våra järnvägar men vi har två stora sorgebarn i form av Lysekilsbanan och Bohusbanan norr om Uddevalla. Från KD:s håll så vill vi bevara samt utveckla båda dessa sträckor. Att lägga ner ett enskilt spår är enkelt men om man någon gång i framtiden vill bygga upp det igen så är det väldigt svårt.

Samtidigt är det inte samhällsekonomiskt korrekt att hålla ordning på spår som i praktiken inte används i tillräcklig utsträckning. Vi är därför positiva till att exempelvis Lysekil bygger ut sina industriområden samt ökar kapacitet på deras hamnverksamhet då det i sin förlängning leder till att man även räddar Lysekilsbanan.

ANNONS

Även om det är mycket som är bra så är det vår bestämda uppfattning att järnvägen även behövs i framtiden och därför måste vi fortsätta att rusta upp de olika spåren i Fyrbodal.

Magnus Jacobsson (KD)