Sotenässkolan i Kungshamn
Sotenässkolan i Kungshamn Bild: Eva Ahlstrand Berkland

Därför vill vi bygga ny skola i Sotenäs

Socialdemokraterna i Sotenäs satsar på skolan för att möta framtidens utmaningar.

ANNONS

För att lyckas med det måste vi använda de resurser som vi förfogar över på ett effektivt och pedagogiskt framgångsrikt sätt. Vi behöver lägga pengarna på innehållet i skolan och undervisningen istället för på lokaler.

LÄS MER:Nu har S bestämt sig om skolorna

Därför vill Socialdemokraterna i Sotenäs:

• Se över möjligheterna att bygga nytt i södra delen av Sotenäs.

• Satsa på en renovering av och anpassning till framtidens skolverksamhet i Hunnebostrand.

• Behålla förskolan både på Hasselösund och i Bovallstrand.

• Behålla förskoleklass och lågstadiet i Bovallstrand.

• Förstärka Hunnebostrands skola med mellanstadieelever från Bovallstrands skola.

• Förstärka Kungshamn och Åsenskolan med eleverna från Smögen Skola.

ANNONS

• Införa möjligheten till läxhjälp för alla elever.

• Behålla stadieindelningen låg, mellan och hög.

Beslutet från alliansen att flytta alla årskurs 6 elever till högstadiet är dåligt pedagogiskt såväl som socialt.

Förslaget ger åldershomogena klasser vilket vi anser är det bästa ur pedagogisk synvinkel. Det blir parallella klasser i samma ålder i Kungshamn och Hunnebostrand vilket väsentligt ökar möjligheterna för lärarna att arbeta effektivare i arbetslag genom att tillsammans kunna planera, undervisa, utvärdera och utveckla undervisningen. För eleverna ger förslaget större valfrihet både pedagogiskt såväl som socialt.

På färre skolenheter får rektorn större möjlighet att hantera och leda det pedagogiska arbetet och elevhälsan kan vara mer närvarande. Möjligheten att skapa attraktiva tjänster för att behålla och rekrytera behöriga lärare ökar.

Med vårt socialdemokratiska förslag lägger vi grunden till en likvärdig skolgång

Vi vill se alla barn lyckas!

Socialdemokraterna i Sotenäs satsar på skolan för att rusta eleverna för framtidens krav.

Socialdemokraterna i Sotenäs

Therese Mancini

Ordförande för Socialdemokraterna i Sotenäs

Annica Erlandsson

2:vice ordförande Utbildningsnämnden

ANNONS