Därför vill vi sälja Munkbo

Kristdemokraterna: Ägare och ledning måste ansvara för det dåliga resultatet

ANNONS

Replik till Thomas Lundqvist 18 februari

LÄS MER:Säg nej till försäljning av Munkbo

Thomas Lundqvist påpekar i sin insändare att vi tillsammans med Sverigedemokraterna lämnat in en motion där vi vill få möjligheterna av en försäljning av hela eller delar av Munkbo utredda. Detta med anledning av Munkbos ekonomiska situation i kombination med framtida behov av bostadsbyggande.

Jag kan inte i motionen någonstans finna att vi Kristdemokrater anser Hyresgästföreningen vara orsak till Munkbos något ansträngda ekonomi. Personligen skulle jag inte kunna ställa mig bakom en sådan åsikt då jag anser att det i de allra flesta fall är ägare och ledning i ett bolag som ligger bakom ett bolags dåliga resultat.

ANNONS

LÄS MER:Föreslår att bostadsbolaget Munkbo säljs

Vi har en samsyn med Sverigedemokraterna att kommunen skall se över möjligheten att sälja hela eller delar av Munkbo. Detta tar vi ansvar för, men vilka motiv Sverigedemokraterna har för sin inställning, den diskussionen får du föra med dem.

Våra motiv till att begära en utredning är vår önskan att förbättra, både för hyresgästerna och för Munkedals övriga invånare.

Rolf Jacobsson

Kristdemokraterna Munkedal