Elving Andersson vill påverka bostadsbyggandet så att mer byggs i trä.
Elving Andersson vill påverka bostadsbyggandet så att mer byggs i trä.

Därför vill vi stödja nya trähus i Uddevalla

Elving Andersson: Trä är ett material som ut miljösynpunkt är överlägset de flesta alternativen

ANNONS

Historiskt sett är trä vårt absolut viktigaste byggmaterial med en historia som sträcker sig långt tillbaks i tiden. Än idag finns på många håll i Sverige timmerhus från 1500-talet.

Trä är ett material som ut miljösynpunkt är överlägset de flesta alternativen. Trä har stora miljöfördelar som byggmaterial då det är förnybart. Trä bildas naturligt i ett ekologiskt kretslopp som tar upp koldioxid (CO2) från luften. Att bygga i trä är att binda koldioxid i stället för att den släpps ut till atmosfären. Trä som byggmaterial har utöver dessa miljöfördelar även många tekniska och ekonomiska fördelar. Inte minst är trä ett starkt material i förhållande till sin vikt och lämpar sig därför väl för byggande.

ANNONS

Den nytillträdande Samverkansmajoriteten har därför gett Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för att använda trä som byggnadsmaterial. När kommunfullmäktige antog budget och verksamhetsplan sa Kenneth Engelbrektsson som är socialdemokraternas tyngsta företrädare i Samhällsbyggnadsnämnden att ”detta kan vi inte råda över” och ”hur kan vi påverka marknaden att använda trä i stället för betong?”

Socialdemokraterna tycker tydligen att politiken skall lämna walk over till marknaden i denna viktiga fråga. Detta är ett överraskande uttalande som väl förklarar varför så lite hänt för att få fart på användandet av trä som byggnadsmaterial.

Självklart kan man påverka detta politiskt och det blir en av de prioriterade arbetsuppgifterna för den nya Samverkansmajoriteten. Det handlar dels om att styra vår egen byggnation som till exempel förskolor, gruppbostäder och andra lokaler. Dels ska vi använda de verktyg som kommunen förfogar över som bland annat markanvisning för att påverka bostadsbyggandet mot ökat användande av trä.

Elving Andersson (C)

Gruppledare