Jan Ivarson
Jan Ivarson Bild: Privat

Dårskapen är gränslös

Jan Ivarson: Medelklassen får betala med ökade skatter och försämringar.

ANNONS

Det var en bra fråga som Sabuni ställde i tv-intervju på onsdagsmorgonen den 3 juli. Nu vet vi att liberalernas Nyamko Sabuni är ute efter den sista tredjedelen av svenskarnas lön som ännu inte går till skatt. Hon talade inte ens om skatteväxling, som till och med Miljöpartiet gör, utan någon växling förstås. Den enda skatteminskning politiker inte kan undgå, är utebliven skatt på minskad försäljning, som förväntas för fossila bränslen.

– Vi är för reglerad invandring, sa Sabuni.

Det är liktydigt med fortsatt massinvandring som inte efterfrågas i näringslivet, utan fyller på den skattefinansierade migrationsindustrin från jurister och bostadssektor, till socialtjänster och vårdinrättningar. Medelklassen får betala med ökade skatter och försämringar. Många har röstat för detta, i tro att inte drabbas själva.

ANNONS

Liberaler anser att energi- och miljöområdena rymmer mjölkkor som fiser pengar som skall in till staten. I takt med att vi får fler eldrivna fordon och apparater, skymtar skatter på sällsynta mineraler för batterier.

När fossila bränslen minskar kommer skatter på andra områden. De visar att skatter inte införts av miljöskäl, utan för att dra i pengar till staten. Skatter på batterier, solpaneler och borrhål och värmepumpar är att vänta.

Varför inte fiberskatt på kläder? Fiber anses följa med tvättvatten och slinker förbi reningsverken ut i naturen. Välkommet område för ny miljöskatt. Reningsverk och avlopp är eftersatta områden som inte byggts ut i takt med folkökningen. Där väntar höjda avgifter i miljöns namn, som får betalas av de gamla abonnenterna.

Ny gruvdrift förbjuds i praktiken av miljöskäl söder om polcirkeln. Av solidaritet kan vi se fram mot skatt på mineraler som bryts i andra länder, för bidrag till dem som arbetar där under svåra förhållanden. Den politiska inriktningen är att byta ut teknisk industri mot social ingenjörskonst med cirkulär bidragsekonomi som regeringen vill sprida över världen. SIDA bidrar till snöröjning i andra länder. Konstnärer med dåliga inkomster i andra världsdelar föreslås få svenskt stöd.

Dårskap är gränslös.

Jan Ivarson

ANNONS