De, dem eller dåmm?

Personligt pronomen tredje person plural skrivs "de" som subjekt och "dem" som objekt på svenska, norska och danska, menar debattören.