De flesta resenärer gör rätt för sig

Replik till Dr Majk is back in town 10 maj

ANNONS

Biljettkontrollanter går på en buss vid Kampenhof i Uddevalla.
”Biljettkontrollen fokuserar på de linjer där föraren inte kontrollerar biljetter, men rör sig också över hela regionen”, skriver Mette Ramquist, Västtrafik. Bild: Lasse Edwartz

LÄS MER:Västtrafik har själva bäddat för fuskåkandet

Det är Västra Götalandsregionen som beslutar om nivån på driftsbidraget. Storleken påverkas av flera saker, bland annat prissättning, satsningar, kvalitets- och miljökrav och inte minst coronapandemins kraftigt negativa påverkan på resande och intäkter.

Att säkra våra intäkter är ett viktigt område som vi arbetar med på flera sätt. En kommande åtgärd är att införa påstigning fram på bussar i Göteborg. När resenärer går på fram kan föraren ge bättre service, flödet i bussen bli bättre och fler köper biljett. Införandet sker stegvis från juni, undantaget är ett fåtal busslinjer i centrala Göteborg där resandet är allt för stort.

ANNONS

Fuskåkning är ett problem, men de allra flesta resenärer betalar för sig. Biljettkontrollen fokuserar på de linjer där föraren inte kontrollerar biljetter, men rör sig också över hela regionen. De har kännedom om vilka linjer där det oftare uppstår problem med att resenärer inte betalar. Du nämner medföljandeerbjudandet där en vuxen med periodbiljett kan ta med sig tre barn och ungdomar under 20 år. Det är till för att vuxna pendlare som reser kollektivt i vardagen ska kunna resa med barnen på fritiden, i stället för att ta bilen. Vi har nyligen förändrat erbjudandet så att resenärer aktivt måste registrera antalet medföljare på sin biljett. Det stärker personalens möjlighet att kontrollera och möjliggör uppföljning av erbjudandets användning.

LÄS MER:Så mycket ökar Västtrafiks biljettpriser

Vad gäller trafiken har vi en tydlig inriktning om att återta de resandenivåer och marknadsandelar som vi hade innan pandemin. Samtidigt måste vi anpassa oss efter ett osäkert ekonomiskt läge där vi inte vet vad den nya ”normalnivån” på resandet blir. Eftersom 2020 präglades så starkt av pandemin, utgår vi i vår trafikplanering från hur resandet såg ut 2019. I juni fattar vi beslut om hur trafiken ska se ut under nästa år. När det gäller utveckling av kollektivtrafiken för vi alltid en dialog med kommunerna i regionen. Vi förhåller oss också till styrande dokument, till exempel trafikförsörjningsprogrammet och landsbygdsstrategin som har beslutats av Västra Götalandsregionen i samråd med kommunerna.

ANNONS

Avslutningsvis vill jag bemöta din oro för upphandlingskontroll. Vi har ett stort antal leverantörer inom flera olika områden där vissa är börsnoterade. Intern kontroll är därför ett viktigt område hos oss och något som vi hela tiden arbetar för att stärka.

Mette Ramquist

Västtrafik