De som inte har rätt att vara i landet måste lämna

Ann-Sofie Alm (M): Kommuner ska inte kunna få ge bistånd till människor som är tillståndslösa

ANNONS

En reglerad invandring kräver att vi talar om återvändande som en naturlig del av migrationspolitiken. Alla som söker uppehållstillstånd i Sverige kommer inte få det beviljat.

Delmi, Delegationen för Migrationsstudier, visar i sin rapport på att hälften av dem som fått nej på asylansökan återvänder inte frivilligt. Det är en mycket oroande utveckling, som pågått under flera år.

Det leder till att hela tilltron till asylsystemet äventyras och skuggsamhällena, där människor utnyttjas och kriminalitet är den enda vägen till försörjning, ökar och blir en del av vardagen.

Alla berörda myndigheter måste vara tydliga och informera om återvändandet från dag ett. Det finns inget gott i att väcka falska förhoppningar.

ANNONS

Det finns något oerhört orättvist i att låta människor tro att de ska få bygga en framtid i Sverige, för att sedan, vad som kan uppfattas som plötsligt, dra undan mattan på dessa människor. Jag hävdar att mycket lidande sker helt i onödan på grund av regeringens politik.

Från vänsterhåll påtalas att det är hårt och kallt när vi säger att ett ja ska vara ett ja, och ett nej ska vara ett nej. Men i verkligheten är det betydligt mer humant att ställa krav och ha tydliga regelverk.

Det ska vara klart för var och en vilka rättigheter och skyldigheter man har i Sverige. Den som nekas ett uppehållstillstånd är skyldig att lämna Sverige och den som beviljas ett uppehållstillstånd har rätt att bli del av vår gemenskap.

Ingen ska behöva må dåligt för att den svävar i ovisshet i asylprocessen, eller på grund av besvikelse och frustration fastna i de tillståndslösa skuggsamhällena.

Det är en falsk godhet att upprätthålla falska förhoppningar. Jag tänker inte minst för de unga människor som omfattas av gymnasielagen. Lagen är inhuman, orättvis och orimlig, men regeringen tar inget ansvar.

Det finns mycket inom migrationspolitiken som regeringspartierna misslyckats med att komma överens om. Moderaterna arbetar konstruktivt och målinriktat för att återställa trygghet, ordning och reda och vi har många förslag för att nå dit.

ANNONS

• Listan med så kallade säkra länder måste fastställas snarast. Regeringen har tagit ologiskt lång tid på sig att få fram den. Asylprocessen ska gå fort för personer från säkra länder.

• Länder som inte vill ta emot sina medborgare som ska utvisas från Sverige borde heller inte få svenskt bistånd.

• I dag är förvaren så fulla att när polis kommer med en prioriterad person som ska utvisas måste någon annan på förvaret släppas ut. Polisen kräver därför dubbelt så många platser. Moderaterna budgeterar 200 miljoner kronor mer till nya förvarsplatser.

• Moderaterna vill förlänga preskriptionstiden vid ett avslagsbeslut till tio år. Idag kan man söka om efter fyra år utan att man kanske ens lämnat landet. Det är för kort tid

• Kommuner ska inte kunna få ge bistånd till människor som är tillståndslösa och vistas här illegalt.

För att integrationen och migrationen ska fungera måste även återvändandepolitiken bli tydlig och konsekvent:

Ett ja ska vara ett ja, och ett nej ska vara ett nej.

Ann-Sofie Alm (M)

Riksdagsledamot för Västra Götaland Norra