Dela med sig eller snåla? En liten fråga får man tåla.
Dela med sig eller snåla? En liten fråga får man tåla.

Dela med dig och gör miljön en tjänst!

Delning av resurser såsom ytor, varor och tjänster kan bli en viktig del i ett hållbart samhälle.

ANNONS

Delning av underutnyttjade resurser såsom fordon, kontorsytor och verktyg är en av flera lösningar för ett hållbart samhälle. Men för att en effektiv delningsekonomi ska kunna växa fram krävs medvetna satsningar från kommunerna. Här kan Västra Götaland gå före genom att samordna och underlätta delning.

I Sverige konsumerar vi fyra gånger så mycket som planeten tål. Trots att vår konsumtion orsakar stora utsläpp fortsätter vi att köpa allt mer. Samtidigt är många av samhällets resurser underutnyttjade. Kontorslokaler nyttjas uppskattningsvis endast tio procent av den totala tiden. Borrmaskiner används cirka 18 minuter under sin livstid men lämnar över 50 kilo avfall efter sig.

ANNONS

Delning av resurser såsom ytor, varor och tjänster kan bli en viktig del i ett hållbart samhälle. En bil som delas genom en bilpool kan exempelvis ersätta mellan fyra och 13 fordon. Men i dagsläget sätter ekonomiska och juridiska oklarheter käppar i hjulen för delningen och hindrar den från att skalas upp. Samhällets regler utgår från ägande och behöver anpassas för att fungera för delning mellan många användare.

I en rapport har IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH och Lunds universitet studerat delning av transporter, lokaler och verktyg och identifierat ett antal faktorer som är avgörande för att delning ska kunna växa och som samtidigt säkerställer att delningen bidrar till en hållbar utveckling.

För att skapa en fungerande delningsekonomi krävs en ökad förståelse för delningens möjligheter och medvetna satsningar från samhällets olika sektorer. Här har Sveriges kommuner en nyckelroll. Rörelsen ”Sharing Cities” som växer fram i många städer världen över ger kommuner en möjlighet att utveckla formerna för delning. Det handlar både om att hantera riskerna med delning och om att ta vara på delningens stora potential: nya företag, mer resurseffektivitet och ökad jämlikhet.

Västra Götalands kommun- och regionpolitiker kan ta ledarskap i frågan om delning genom att öppna för delning i detaljplaner och planprocesser och stödja till exempel bil- och cykeldelning. Västra Götalands kommuner kan ställa krav på delning vid offentlig upphandling, dela med sig av bilpooler genom offentliga bostadsföretag och dela underutnyttjade offentliga verksamhetslokaler.

ANNONS

Att hyra, låna och dela blir allt vanligare och nu krävs ett politiskt ledarskap för att forma den framtida delningsekonomin. Genom samverkansprojekt, ökad kännedom och tydliga satsningar kan Västra Götalands kommun- och regionpolitiker visa vägen.

Liv Fjellander

IVL Svenska Miljöinstitutet

Andrius Plepys

IIIEE Lunds universitet

Cecilia Katzeff

KTH

Andreas Broryd

Workaround

Ola Degerfors

Hygglo

Therese Ahlström Brodowsky

Sunfleet

Fredrik Karlberg

Snappcar