Den personliga assistansen nedmonteras i Västra Götaland

Rätten till personlig assistans uppfylls inte om den inte backas upp med en tillräcklig finansiering, menar debattörerna.