”Almstriden blev en vändpunkt i svensk politik. Folkopinionen och en växande miljörörelse fick nu en röst som måste beaktas”, skriver Sture Boström.
”Almstriden blev en vändpunkt i svensk politik. Folkopinionen och en växande miljörörelse fick nu en röst som måste beaktas”, skriver Sture Boström. Bild: Reportagebild

Den stora almstriden pågår än i dag

För precis 50 år sedan, natten till den 12 maj 1971, inträffade något nytt och mycket märkligt i Sverige – den stora almstriden bröt ut, en strid som fick stora konsekvenser för den politiska makten.

ANNONS

Klockan tre på natten, för att undgå uppmärksamhet, kommer ett antal utkommenderade norrländska skogsarbetare med motorsågar för att fälla 13 vackra hundraåriga skogsalmar mitt i lövsprickningen. Träden växte i Kungsträdgården i centrala Stockholm, och stod i vägen för en tunnelbaneuppgång och en galleria. Allt var en del av det stora miljonprogrammets rivningsraseri som rullat på under snart två årtionden. Inget märkvärdigt alls. Ett beslut uppifrån i vanlig ordning. Men nu gick något helt fel.

Över tusen människor, unga och gamla, finns på plats i parken, och uppe i träden klänger unga trädkramare. Motorsågsmännen går ändå till attack. Människor skriker och bär sig åt, slås till marken av polisbatonger och piskas av ridande polis. Hästar faller omkull, schäferhundar hugger, allt är kaos. Media är där och filmar, och hela Sverige ser på. Striden väcker internationell uppmärksamhet. Gamla tanter kommer med fika, den store trubaduren Cornelis Vreeswijk spelar, och delar av operakören sjunger från Operans balkong intill; ”låt almarna leva”. Efter sex dagars kamp ger man upp, och de socialistiska betongpolitikerna har lidit sitt första nederlag efter årtionden av rivande.

ANNONS

LÄS MER:Skogen gör att Sverige kan nå klimatmål betydligt tidigare

Inget på jorden utom gudar kan uppväcka sådana känslor hos människor som gamla träd. Men ändå, sådant väsen för 13 almträd! Almstriden blev en vändpunkt i svensk politik. Folkopinionen och en växande miljörörelse fick nu en röst som måste beaktas. En maktfullkomlig socialdemokrati med borgarrådet Hjalmar Mehr som frontfigur var de som drabbades hårdast av denna symbolladdade kamp. Den för all medborgarkritik tondöve Mehr fick avgå som borgarråd och bli landshövding i stället, och kallades nu Almar Ner. Den humanistiska och demokratiska folkviljan hade äntligen segrat över maktfullkomliga politiker. Almarna står ännu kvar i parken med sina läkta motorsågssår, lika vackra nu som då.

Den för kulturella värden så okänsliga stadsförstörelsen under 60- och 70-talen drabbade även många mindre städer, inte minst Uddevalla, som ännu ståtar med sin betongkoloss Gallionen, byggd i brutalistisk öststatsarkitektur och invigd 1968 som Domuspalats. Det i dag halvtomma byggnadsverket blev i dagarna insvept i ett plasthölje, kanske för att vi nu i vårens vackra tid ska slippa se eländet.

LÄS MER:Lyssna på Zlatan – slå vakt om skogens magi

Har vi då lärt oss något under de 50 år som gått sedan striden? Är vi numera aktsamma om vårt gemensamma rum? Bevarar och vårdar vi i dag vårt kulturarv i form av natur eller bebyggelse bättre? Jo, i dag river man inte gamla vackra byggnader lika lätt som förr, men med gamla träd i skogen utanför parkerna är det värre. Där fortsätter kampen om våra sista naturskogar, där starka krafter inom skogsnäring, centerrörelse och med statliga Sveaskog och skogsstyrelse i spetsen vill kalhugga och mala ner det mesta till flis att elda upp i värmeverk och bilmotorer. I skogen pågår ännu ”den stora almstriden”, och endast en medveten och stark folkopinion och miljörörelse kan rädda de sista resterna av gammelskog undan kalhuggningens förödelse. Så det finns goda skäl att se tillbaka på striden om almarna så här på 50-årsdagen och känna hopp. Så kan det gå. Till slut kan även de mest tondöva tvingas lyssna och foga sig i folkviljan.

ANNONS

Sture Boström

Uddevalla