Denna debatt gyttjebrottning, meningsfullt?

I en debattartikel finns inte utrymme att redovisa självklarheter, FN kan visst vara katalysator för förhandlingar, menar skribenten.