Det är en konsertlokal vi behöver i Uddevalla

Liberalerna: Kommunen kan bygga en själv

ANNONS

Östraboaulan i all ära, men Uddevalla saknar en modern konsert- och teaterlokal som kan rymma evenemang med upp till 1 000 besökare. Det saknas en anläggning i regionen som kan hysa stora konserter och evenemang året runt.

En sådan lokal är det enda påtagliga behovet i den palett av önsketänkande som socialdemokraterna presenterade i det förslag till ”kulturhus” som kommunfullmäktige hade det goda omdömet att förkasta tidigare i år.

Vänstermajoritetens ”kulturhus” bestod bl.a. av en flytt av stadsbiblioteket och kulturskolan med en tiodubbling av hyreskostnaderna. Hyran på cirka 30 miljoner kronor per år omfattade inte en konsert- och teaterlokal. En sådan skulle kunna hyras av kommunen vid behov. Ett nytt hotell mitt i stan ingick i konceptet. Som svar på en rak fråga från Liberalerna i Radio Väst meddelade kommunstyrelsens ordförande att förslaget åter kommer att hamna på bordet vid fortsatt S-majoritet efter valet. Vi tror att detta är ett viktigt besked för väljarna inför valet den 9 september!

ANNONS

Kommunstyrelsen fick vid sitt junimöte, av någon anledning, en muntlig konsultrapport beträffande det tänkta kulturhusets förträfflighet. I det sammanhanget redovisades, vänligt nog, den tänkte entreprenörens kalkyler för det svulstiga projektets genomförande. För var och en som kan räkna var det uppenbart att entreprenörens kostnader för att bygga var väsentligt lägre än den överenskomna indikativa hyresnivån på 3 500 kronor per kvadratmeter. Förslaget innebar därför, som vi såg det, en rejäl subvention av ett nytt hotell i Uddevalla centrum.

Liberalerna välkomnar en konsert- och teaterlokal, gärna som en del av att flytta stadshuset till centrum. Kommunen ska bygga själv. Ingen har bättre kreditvärdighet och kan finansiera till bättre villkor. Skattebetalarna i vår kommun ska definitivt inte subventionera ett nytt storhotell i Uddevalla centrum. Stadsbiblioteket kan renoveras där det är och för kulturskolan finns andra lösningar med en klart rimligare kostnadsbild.

Rolf Jonsson (L)

Roger Johansson (L)