"Länsstyrelsen har av det berörda bolaget fått ta del av en projektrapport av vilken det framgår att ejdrar skräms från musselodlingarna med båt."
"Länsstyrelsen har av det berörda bolaget fått ta del av en projektrapport av vilken det framgår att ejdrar skräms från musselodlingarna med båt." Bild: Hasse Holmberg

Det är förbjudet att störa vilda fåglar – risk att ejdrarna blir färre

Svenskt Vattenbruk, Göteborgs universitet med flera menar i sin debattartikel att länsstyrelsen ”på oklara grunder beslutat att med omedelbar verkan förbjuda musselodlare att med hjälp av båt och närvaro i odlingarna störa ejdrar”.

ANNONS

Svar till Ulf Eriksson med flera

LÄS MER:Länsstyrelsens okunskap slår hårt mot musselnäringen

Grunderna bakom länsstyrelsens beslut är att det är förbjudet att störa vilda fåglar, om det finns en risk att det leder till en försämring av artens bevarandestatus. Länsstyrelsen har av det berörda bolaget fått ta del av en projektrapport av vilken det framgår att ejdrar skräms från musselodlingarna med båt.

Länsstyrelsen har bedömt att den här åtgärden kan innebära en risk att den lokala ejderpopulationen minskar. Länsstyrelsen kan inte – mot bakgrund av den kunskap som finns om ejderns populationsutveckling – utesluta att detta kan ha betydelse för artens bevarandestatus. Därför krävs dispens från förbuden i artskyddsförordningen för att störa ejder på det sätt som bolaget beskrivit.

ANNONS

Någon ansökan om dispens från förbudet har i skrivande stund inte kommit in till länsstyrelsen. När länsstyrelsen prövar en dispensansökan väger vi in syftet med störningen, om det finns andra metoder för att nå syftet och hur åtgärden påverkar ejderns bevarandestatus.

Eva Olsen

Martin Goblirsch

Naturavdelningen, Länsstyrelsen i Västra Götaland