Det är inte lagligt att bara säga nej, Sverigedemokraterna!

Man måste ha ett politiskt alternativ att komma med till NU-sjukvårdens möte

ANNONS

Replik till Heikki Klaavuniemi 5 september

LÄS MER:Varför röstade inte S för att stoppa nedskärningarna i NU-sjukvården?

I en debattartikel ondgör sig Sverigedemokraternas gruppledare i regionen, Heikki Klaavuniemi, över det moderatledda regionstyrets budget och dess effekter för regionens sjukhus. Detta är vi överens om. Alla partier, utom Demokraterna, i opposition i Västra Götalandsregionen hade egna budgetförslag när beslut om budget för 2020 togs i regionfullmäktige i juni i år. På samma sätt har det varit tidigare år. Det moderatledda styrets underfinansierade budget klubbades igenom, i år liksom varje år sedan M-styret tillträdde efter valet 2014. Det är konsekvenserna av det vi ser i regionens sjukvård i dag.

Om det socialdemokratiska budgetförslaget hade fått majoritet hade hälso- och sjukvårdsnämnderna haft mer pengar, i år och nästa år, liksom varje år under hela förra mandatperioden. Våra budgetförslag har dessutom innehållit kraftfulla satsningar på höjda grundlöner i vården.

ANNONS

Men nu är det inte en S-budget som gäller. Politiker i alla nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen har i stället att förhålla det moderatledda styrets budget, alldeles oavsett vad man tycker om den. Det är inget socialdemokratiskt ”hittepå” – det är vad lagen kräver.

Trots att Heikki Klaavuniemi (SD) har god insikt om detta agerar han förvånad över att den politiska ledningen kräver att budget hålls på alla nivåer i regionen. Heikki, så naiv är du ju givetvis inte, men det gäller att hålla masken i det politiska spelet, eller hur? Du sitter på stolar i alla led i regionen – fullmäktige, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen, NU-sjukvårdsstyrelsen med mera. Om du mot all förmodan missat de regler och ansvar som åligger dig som ledamot så kan säkert ett samtal med revisorerna reda ut det åt dig.

I NU-sjukvårdens styrelse har vi således att förhålla oss till det faktum att vi har en underfinansierad budget signerad M, L, C, KD och MP. Samma partier styr också i Norra hälso- och sjukvårdsnämnden, som beställer den vård sjukhusen inom NU-sjukvården ska utföra. Eftersom budgeten är otillräcklig krävs det att sjukhuset sparar. Eller ”effektiviserar”, som är den populära omskrivningen. Det är självklart inget vi socialdemokrater är inte nöjda med, men måste, motvilligt, acceptera.

ANNONS

I NU-sjukvårdens styrelse har alla ledamöter rätt att avvisa ett förslag, men då ska man också redovisa ett alternativt förslag. Det gör vi socialdemokrater, för att försöka lindra effekterna. Det gör inte SD.

I juni ställde sig en enig NU-styrelse bakom det socialdemokratiska förslaget att be regionstyrelsen om uppskov med besparing för NU-ambulansen. Budgeten för ambulansen är kraftigt underfinansierad. Det var ett alternativ till att bara sitta och säga nej, Heikki. Ni tog den och den bjuder vi på. Det vore dock klädsamt om SD framgent kunde komma med egna förslag, istället för orättfärdiga anklagelser mot övriga oppositionen.

Carina Åström (S)

Vice ordförande NU-sjukvårdsstyrelsen