En person, ett företag eller till och med ett politiskt parti kan driva en hundrastgård, och är ingenting som behöver belasta skattebetalarna, menar Gustav Ros och Alice Pernevi.
En person, ett företag eller till och med ett politiskt parti kan driva en hundrastgård, och är ingenting som behöver belasta skattebetalarna, menar Gustav Ros och Alice Pernevi. Bild: Christine Olsson/TT

Det är lätt att vara generös med andras pengar

En kommun har rätt att ta ut skatt för skötseln av sina angelägenheter. Det innebär att kommunen, till skillnad från privata aktörer, har rätt att tvinga medborgarna att finansiera verksamheter som de inte frivilligt skulle betala för.

ANNONS

Replik till Lars Olsson (UP) 26 mars

LÄS MER:Vi är ensamma om att stödja ny hundrastgård

Skatten tas ut innan lönen hamnat på kontot. Många betraktar inte ens pengarna som sina av just detta skäl. Medborgarna har kommit att acceptera att kommunen gör allt möjligt med deras pengar och intalar sig att de ändå får en bra deal. Detta har lett till att våra politiker har spenderbyxorna på för jämnan. Ingen reflekterar över vad som ska anses vara en allmän angelägenhet som vi ska tvingas finansiera, och vad som inte är det. Politikerna i Uddevalla kommun är inget undantag.

Ett exempel är Uddevallapartiet som tycker att kommunen borde satsa på hundrastgårdar i Uddevalla och Ljungskile. Låt oss kolla närmare på förslaget.

ANNONS

Det som krävs för att driva en hundrastgård är att man köper eller arrenderar en lämplig bit mark, sätter upp stängsel och andra anläggningar, samt med jämna mellanrum ser till att området är rent och fräscht. Detta kan göras utan kommunens inblandning. En person, ett företag eller till och med ett politiskt parti kan driva en hundrastgård. Kommunen har heller inte någon särskild kompetens när det gäller hundrastgårdar. Det enda kommunen tillför är just rätten att tvinga medborgarna att betala. Uddevallapartiet anser att det är just detta kommunen ska göra. De motiverar det med att det inte behöver kosta så mycket och att det skulle vara en god investering i folkhälsan.

För det första, om kostnaden är låg borde de som vill ha en hundrastgård, exempelvis UP, kunna finansiera den själva. Om de inte är beredda att själva bekosta den, vilken rätt har de då att tvinga oss andra att göra det? Möjligheten för mig att välja egna aktiviteter minskar för varje krona kommunen tar för att lägga på sådant som politikerna anser vara ”bra”. Ju mer pengar den enskilde får behålla, desto större chans att de hittar någon fritidsaktivitet som passar just dem.

LÄS MER:Kommunen vägrar satsa på ny egen hundrastgård

För det andra handlar politik om prioriteringar. Kostnaden kan tyckas vara liten om man jämför med hela den kommunala budgeten, men alla utgifter summeras i slutändan. Vi läser dagligen om att det finns allvarliga brister inom vården, skolan och äldreomsorgen. Detta är kommunens kärnuppgifter, och man lever inte upp till vad medborgarna har rätt att förvänta sig. Kommunen måste vända på varje krona och fokusera all sin energi på att ändra på detta och leverera inom kärnverksamheten. Att politikerna inte reflekterar över detta, visar hur lättvindigt de ser på uppdraget de givits av medborgarna. Resultatet blir att pengarna bara rinner i väg.

ANNONS

Uddevalla behöver politiker som förstår att varje onödig utgift ökar bördan på kommuninvånarna och minskar deras frihet. Uddevalla behöver politiker som förstår vilka kommunens kärnuppgifter är, och är beredda att prioritera för att se till att de utförs på bästa sätt.

Gustav Ros och Alice Pernevi

Medborgerlig Samling Uddevalla

LÄS MER:Noll intresse för att ersätta hundrastgården