STOCKHOLM 2014-04-01
Ett glas vatten.
Foto Hasse Holmberg / TT Kod 96
STOCKHOLM 2014-04-01 Ett glas vatten. Foto Hasse Holmberg / TT Kod 96 Bild: Hasse Holmberg / TT

Det är SD:s ansvar att vara insatta i vattenreningsfrågan

Skyll inte på andra - läs på istället.

ANNONS

Replik till SD den 17 december

Skribenterna från SD påstår sig vara förvånade att Munkedals avloppsreningsverk närmar sig sitt kapacitetstak och antyder att de inte blivit informerade av Västvatten.

LÄS MER:Munkedal ska ha kontroll över sitt eget vatten

SD har varit representerade i Munkedal Vattens styrelse och Byggnads/Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) i Munkedal de två senast mandatperioderna och har dessutom haft ordförandeposterna i båda sedan 2019.

Ni har därför sedan länge mycket väl vetat om problemen med reningsverket och detta har också tydligt påpekats av Länsstyrelsen. I sitt yttrande i samrådet om översiktsplan 2018 (ÖP18) skrev man: ”Reningsverket har idag ingen stor marginal, utan närmar sig sin maxkapacitet. Kommunen behöver beskriva vad en framtida påkopplande av Tungenäset, Saltkällan/Hensbacka och Håby innebär för befintligt reningsverk. Finns det tillräcklig kapacitet? Resultatet av den utredning som pågår om vatten- och avloppsfrågan behöver färdigställas och resultatet beaktas i översiktsplanen.”

ANNONS

LÄS MER:SD-topp utesluts ur partiet – efter intern konflikt

Trots detta godkände SBN, med SD i spetsen, granskningsversionen för ÖP18 i augusti 2020 utan att redogöra för hur kommunen skulle tackla situationen, något som Länsstyrelsen nu åter igen kritiserat.

Men, SD gör ingenting åt det som kommer att drabba Munkedalsborna hårdast, kostnaderna, nu och i framtiden, för anslutningen av Bergsvik och Gårvik till reningsverket.

LÄS MER:Kritiserar krav att Munkedal ska lämna Västvatten

På senaste Kommunfullmäktige sade sig Mathias Johansson (SD) stödja nytänkande inom VA men samtidigt att överföringsledningen till Gårvik är redan nedlagd och ”den får vi vackert förvalta”. Det är inte korrekt att ledningen till Gårvik är färdig. Endast en del av ledningen är nedlagd, och de mesta av kostnaderna kvarstår. Dessutom saknar Munkedal Vatten tillstånd att ansluta ledningen till reningsverket.

LÄS MER:Vi samarbetar – men Munkedal har kontroll över sitt vatten

Om och när de första fastigheterna på Gårvik ansluts kommer enligt gällande beslut brukningsavgiften att höjas men 430 kronor per år för alla abonnenter och anslutningsavgiften för nya fastigheter att öka med 22 procent. Det senare kommer i så fall att drabba de nya lägenheterna på Sohlbergsområdet och de kommunala tomterna på Bergsäter med högre hyror och kostnader som följd.

LÄS MER:Nya avtalet ska rädda Uddevallabornas dricksvatten

Skyll inte på andra. Det är ert ansvar som folkvalda politiker att sätta er in i frågorna och styra verksamheten i kommunen och Munkedal Vatten.

ANNONS

Per-Olof Andersson