Att bolagen tjänade mångmiljonbelopp på att hyra ut till Migrationsverket är tveksamt, skriver Magnus Wedholm.
Att bolagen tjänade mångmiljonbelopp på att hyra ut till Migrationsverket är tveksamt, skriver Magnus Wedholm. Bild: Olof Ohlsson

Det är skillnad på vinster och intäkter

I Bohusläningens artikel den 14 oktober om hur olika aktörer har tjänat pengar på flyktingkrisen undrar jag om inte både rubriksättare och journalist blandar begreppen vinst och intäkt.

ANNONS

Att hyra ut till Migrationsverket är en nog helt klart en lukrativ affär men om jag snabbt summerar vad de olika bolagen fakturerat för sina tjänster hamnar jag runt 280 miljoner. Att de på den omsättningen skulle ha tjänat hundratals (plural, det vill säga 200 miljoner) är nog ytterst tveksamt. En rimlig beståndsdel av en artikel som denna hade väl varit att delge boksluten för bolagen för att se vad de tjänat, inte vad de omsatt.

Magnus Wedholm

Svar direkt:

Bohusläningen har i artikeln redogjort för hur mycket de olika företagen har fått från Migrationsverket under de åren som flyktingkrisen pågick. Vi har i artikeln inte nämnt bolagens vinst, utan enbart betalningarna från Migrationsverket.

ANNONS

Rasmus Lundgren

Nyhetschef

ANNONS